Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös tiibetiläisestä kirjallisuudesta

FM Riika Virtanen tutkii tiibetiläistä kirjallisuutta 23.9. tarkastettavassa väitöskirjassaan "Tibetan Written Images – A Study of Imagery in the Writings of Dhondup Gyal" (Tiibetiläiset kirjoitetut kuvat: Tutkimus kuvakielestä Dhondup Gyalin kaunokirjallisissa teoksissa).


Tiibetiläisellä kirjallisuudella on pitkä, yli tuhatvuotinen historia, mutta tiibetinkielisen modernin kirjallisuuden katsotaan yleensä alkaneen vasta 1980-luvun alussa. Väitöskirja liittyy tiibetiläisen modernin kirjallisuuden tutkimukseen ja käsittelee tiibetiläisen kirjailijan Dhondup Gyalin kaunokirjallista tuotantoa. Dhondup Gyal (1953–1985) oli kotoisin tiibetiläisten asuttamalta seudulta Amdosta (Kiinan kansantasavallan Qinghain maakunnan alueelta) ja kirjoitti kaunokirjallista proosaa ja runoutta sekä tieteellisiä tutkielmia, kommentaareja ja esseitä. Hänen tuotannollaan voidaan katsoa olleen suuntaa näyttävä rooli tiibetiläisen modernin kirjallisuuden kehityksessä.

Väitöskirja keskittyy kuvakielen tutkimiseen ja tulkintaan Dhondup Gyalin tiibetinkielisissä novelleissa ja runoissa. Kirjoituksella voi luoda kuvia, jotka poikkeavat luonteeltaan visuaalisin keinoin luoduista kuvista, kuten maalauksista tai valokuvista. Dhondup Gyalin teoksille on ominaista kuvakielen rikkaus, ja niissä esiintyy paljon vertauksia ja metaforia. Luontokuvia on runsaasti ja ne liittyvät mm. kasveihin, eläimiin, veteen, pilviin ja taivaankappaleisiin. Luontokuvien lisäksi teoksissa on materiaalisia, ruumiillisuuteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin liittyviä kuvia.

Kognitiivinen metaforateoria tarjoaa antoisan teoreettisen viitekehyksen kuvaston tutkimukselle ja kuvien vertailuille. Dhondup Gyalin teosten kuvissa on piirteitä, jotka liittävät ne perinteiseen kuvastoon, ja toisaalta myös uudenlaisia piirteitä. Yhteydet perinteiseen tiibetiläiseen kuvastoon helpottavat kuvakielen tulkintaa, ja innovatiiviset piirteet puolestaan mahdollistavat uusien ajatusten ilmaisemisen. Dhondup Gyalin teoksia voidaan yleisesti ottaen luonnehtia sekulaariseksi kirjallisuudeksi, verrattaessa niitä aiempaan tiibetiläiseen kirjallisuuteen, jolle on usein tunnusomaista uskonnollisuus.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: riika.virtanen(at)helsinki.fi

2011