Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös vertailee italian aikamuotojen suomennoksia

FM Ciro Imperato väittelee 17.9.2011 aiheesta "Vertaileva analyysi suomennoksissa käytetyistä italian kielen aikamuotojen ja aspektuaalisten rakenteiden vastineista" ("Analisi contrastiva delle modalità di traduzione in finnico dei Tempi verbali e delle perifrasi aspettuali dell’italiano").


Ciro Imperato tarkastelee verbien aikamuotoja ja aspekteja italiassa ja suomessa ja pyrkii kehittämään tutkimusmenetelmän, jolla lähde- ja kohdekielen tekstejä voidaan analysoida.

Tutkimusaineistona on italiakielisten romaanien suomennoksia ja suomenkielisten romaanien italiannoksia. Tämän lisäksi tutkija pyysi 39 suomen kielen syntyperäistä puhujaa vastaamaan kyselyyn, joka koski perfektin ja imperfektin valintaa. Hän vertaili kyselyyn osallistuneiden antamia perusteluja suomennoksissa käytettyihin ratkaisuihin. Tällä tavoin oli mahdollista hyödyntää natiivien tarjoamia perusteluja aikamuodon (imperfekti/perfekti) valinnassa tietyissä konteksteissa verrattuna italian kielen muodollisiin vastineisiin (Perfetto Semplice/Perfetto Composto) ja selvittää suomen kielen aikamuodoille ominaisia piirteitä.  

Tutkimusaineisto tarjoaa mahdollisuuden tarkastella niitä semanttisia ja pragmaattisia piirteitä, jotka vaikuttavat aikamuotojen ja aspektuaalisten keinojen valintaan italiassa ja suomessa. Lisäksi tutkimus käsittelee samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia italian ja suomen temporaalisissa systeemeissä ja niitä käännösstrategioita, joihin kääntäjien on tietyissä tapauksissa turvauduttava.

Tutkimus ehdottaa myös yksityiskohtaisia ja analyyttisesti tarkasteltuja käännösratkaisuja, joita voidaan käyttää suomennettaessa italian tempuksia ja aspektuaalisia rakenteita, ja tuo esille uusia italian ja suomen tempus- ja aspektijärjestelmään kuuluvien keinojen käyttömahdollisuuksia, joita voidaan hyödyntää myös kieltenopetuksessa.

Väitöstilaisuus järjestetään 17.9.2011 kello 10 osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Outi Merisalo Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Elina Suomela-Härmä.

Ciro Imperato kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1991 Napolissa, Italiassa. Hän valmistui maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2003 pääaineenaan suomen kieli ja kulttuuri ja sivuaineena italialainen filologia. Imperato on toiminut noin kymmenen vuoden ajan italian kielen opettajana eri kouluissa ja ollut vuodesta 2003 italian kielen tuntiopettajana Helsingin yliopiston kielikeskuksessa ja italialaisen filologian oppiaineessa.

Väitöskirja on luettavissa E-thesis-palvelussa.


Lisätietoja:

Väittelijä Ciro Imperato
ciro.imperato(at)helsinki.fi
050 36 30 66

Tiedottaja Suvi Uotinen
suvi.uotinen(at)helsinki.fi
191 24021

2011