Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Musiikkitieteen väitös idän ja lännen kohtaamisesta

Kuinka itä ja länsi kohtaavat toisensa filosofiassa, estetiikassa ja musiikissa? MA Ramunas Motiekaitis väittelee 14.9.2011 aiheesta "Poetics of the Nameless Middle Japan and the West in Philosophy and Music of the Twentieth Century ".


Tutkimus perustuu strukturalistiselle lähtökohdalle (erityisesti siten kuin se on ymmärrettävissä Algirdas Greimasin narratologiassa), jonka mukaan universaalikielioppi toimii abstraktina periaatteena, joka ohjaa jokaista diskurssia. Tutkimus pyrkii siten osoittamaan, kuinka tällainen kielioppi ilmenee filosofisissa, esteettisissä ja musiikkia koskevissa teksteissä, ja kuinka tällä perusteella tekstien semioottinen samansyntyisyys tulee selitetyksi.

Totaliteetti ja kuuluminen ovat filosofiset käsitteet, jotka tässä tutkimuksessa ovat avainasemassa. Näin on nähtävissä selvä ero logosentrismiin, jossa oletetaan todellisina lähtökohtina ideoiden maailma, jumala tai mieli, nämä läntisen filosofian paradigmat. Totaliteetti sen sijaan määritellään vastakohtien ykseytenä. Juuri näin Heidegger, Merleau-Ponty, Dōgen ja Nishida usein havainnollistivat totaliteettia osoittamalla perustavanlaatuisia ääripäitä: oleminen ja tyhjyys, näkijä ja nähty, totuus ja kuvitelma, jne. Tästä syystä totaliteetti on esitetty semioottisessa neliössä kaiken itseensä sisällyttävänä keskuksena.

Estetiikassa ja taiteessa on mahdollista tavata vastaavia arvoja. Kyse ei olekaan dialektisista syntagmeista vaan tunnusomaista on eriytetty ykseys; tutkimus osoittaa, kuinka eriytetty ykseys ilmenee perinteisessä japanilaisessa estetiikassa ja Heideggerilla, sekä musiikillisesti Claude Debussyllä ja Toru Takemitsulla.

Väitöstilaisuus järjestetään 14.9.2011 kello 12 osoitteessa Päärakennus, Sali 6, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjinä ovat professori Juha Varto, Aalto-yliopisto, ja professori Paulo Chagas, University of California, ja kustoksena on professori Eero Tarasti.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Acta Semiotica Fennica.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.

2011