Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Kielitaidon kirjo -hanke tutkii lukiolaisten kirjoitustaitoa

Lukiolaisten äidinkieliYlioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tuloksista on käyty laajaa ja huolestunuttakin keskustelua. Helsingin ja Jyväskylän yliopiston yhteisen Kielitaidon kirjo
-hankkeen tulokset tarjoavat aihepiiristä uutta ja monipuolista tutkimustietoa. Tulokset on koottu hiljattain julkaistuun teokseen "Lukiolaisten äidinkieli".


Lukiolaisten tekstitaitoja tarkastellaan teoksessa monitieteisesti ja kielirajaa ylitellen. Tarkastelun kohteina ovat ylioppilaskokeen tehtävänannot, koesuoritukset eli ylioppilasaineet (esseet) ja kokeen tulokset. Vapaa-ajan kielenkäyttötilanteista käsitellään erikseen puhumista, lukemista ja kirjoittamista.

Esiin nousee muun muassa sukupuolten välisiä eroja. Suomen- ja ruotsinkielisten nuorten tekstimaisemissa näkyvät eri kielikulttuurien tekstikäytänteet. Kirjassa käsitellään myös äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelutapoja ja otetaan kantaa lukioiden oletettuihin eroihin.

Kielitaidon kirjo ‑tutkimushanke (Språklig mångfald, englanniksi Spectrum of Language and Literacy) on Helsingin ja Jyväskylän yliopiston yhteinen monitieteinen hanke, jossa on yhdistetty kielitieteen, kasvatustieteen ja tilastotieteen asiantuntemusta. Helsingin yliopistosta hankkeessa on ollut mukana tutkijoita Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksesta.

Anneli Kauppinen, Hanna Lehti-Eklund, Henna Makkonen-Craig ja Riitta Juvonen (toim.): ”Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi”. Kirja on ilmestynyt sarjassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia (1304, Tiede).

Kirja saatavilla mm. SKS:n verkkokaupasta www.finlit.fi.


Lisätietoja:

Anneli Kauppinen
anneli.kauppinen(at)jyu.fi
Hanna Lehti-Eklund
hanna.lehti-eklund(at)helsinki.fi (erityisesti ruotsin kielen osalta)

Kirjan lehdistökappaleet:
tiedottaja Minttu Nikkilä, SKS Kirjat
minttu.nikkila(at)finlit.fi
0201 131 350

2011