Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös jäljittää asumisen jälkiä Fennoskandiassa

Väitös: Teemu Mökkönen, arkeologia

Asumuspainanteet ovat osaksi pohjaltaan maahan kaivettujen kuoppatalojen arkeologisia jäänteitä. Asumuspainanteiden tutkimushistoria on varsin lyhyt verrattuna koko Fennoskandian kivikauden arkeologiseen tutkimukseen. Vallitseva käsitys kivikautisten asumuspainanteiden määrästä ja alueellisesta jakaumasta Pohjoismaissa on muotoutunut vasta viimeisen kahden kolmenkymmenen vuoden aikana tehdyn tutkimuksen kautta.


FL Teemu Mökkösen Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 17.6. tarkistettava väitöskirja "Studies on Stone Age Housepits in Fennoscandia (4000–2000 cal BC) – Changes in ground plan, site location and degree of sedentism" (Asumuspainannetutkimuksia Fennoskandiassa (4000–2000 eKr.): Muutoksia pohjakaavassa, sijainnissa ja asutuksen paikallaan pysyvyydessä) keskittyy neoliittisiin asumuspainanteisiin.

Väitöskirja koostuu viidestä vertaisarvioidusta artikkelista ja tuloksia yhdistävästä synteesiosiosta. Artikkeleissa käsitellään asumuspainanteiden kehitystä Suomesta (Saimaan vesistöalue ja Kaakkois-Suomi) ja Venäjältä (Karjalankannas) kerätyn aineiston kautta. Synteesiosiossa artikkeleissa tehdyt havainnot liitetään osaksi Fennoskandian aikaisempaa asumuspainannetutkimusta.

Tietyn suuntaiset muutokset asumuspainanteiden koossa, muodossa, sijoittumisessa luonnonympäristöön ja ryvästymisessä leviävät pohjoisessa Fennoskandiassa eri kulttuuripiireihin ja luonnonympäristöltään erilaisille alueille. Aiemmin asumuspainanteissa havaitun kehityksen on selitetty olevan seurasta joko neoliittisten yhteisöjen mukautumisesta vallitseviin ympäristöolosuhteisiin tai paikallisyhteisöjen ja pohjoiseen levittäytyvien, taustaltaan agraaristen nuora-/sotakirveskulttuurien välisten kontaktien aiheuttamista yhteisöjen uudelleenorganisoitumisesta.

Teemu Mökkönen esittää väitöskirjassaan asumuspainanteiden rakennustradition muuttuneen kahden muutosaallon seurauksena. Molemmat aallot tuovat mukanaan tiettyjä muutoksia sekä asumuspainanteisiin että tapaan sijoittaa asumukset ympäristöön. Nämä muutokset eivät kulje käsi kädessä muiden materiaalisessa kulttuurissa tapahtuneiden muutosten kanssa, eivätkä ne rajoitu vain tietynlaisiin luonnonympäristöihin.

Asumuspainanteissa näkyvät muutokset liittyvät ennemmin uusien asumiseen liittyvien käsitysten ja mahdollisesti teknisten innovaatioiden leviämiseen kuin paikallisen yhteisön luonnonympäristön muutosta seurailevaan kehitykseen. Havaitut muutokset alkoivat jo ennen nuora-/sotakirveskulttuurien muotoutumista.

– Muutokset ovat seurausta uusista käsityksistä, jotka levisivät saman kontaktiverkon kautta, joka levitti niin raaka-aineita kuin arkipäiväisiä ja eksoottisiakin tavaroita laajoille alueille eteläisen Itämeren, Luoteis-Venäjän metsäalueen ja Fennoskandian välillä, Teemu Mökkönen toteaa.

FL Teemu Mökkösen väitöskirja esitetään tarkastettavaksi 17.6.2011 kello 10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorioum XV, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on FT Jari Okkonen, Oulun yliopisto, ja kustoksena professori Mika Lavento.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.

2011