Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väestöpolitiikan tekstien analyysi paljastaa outoja asenteita

Väitös: Mervi Patosalmi, sukupuolentutkimus

Väestön vähenemisestä on keskusteltu ympäri Eurooppaa jo vuosikymmenet, ja myös Suomessa alhainen syntyvyys on kiinnostanut eri tahoja pitkän aikaa. Suomalaisen poliittisen keskustelun aiheeksi alhainen syntyvyys ja väestön ikääntyminen nousivat uudelleen 2000-luvun alkupuolella.


YTM Mervi Patosalmi tarkastelee 16.6.2011 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tarkastettavassa väitöskirjassaan "The Politics and Policies of Reproductive Agency" kolmea dokumenttia, jotka vuosina 2003 ja 2004 ottivat osaa keskusteluun väestöpolitiikan tarpeesta.

Patosalmi analysoi Väestöliiton Väestöpoliittista ohjelmaa (2004), Elinkeinoelämän valtuuskunnan raporttia Tuomitut vähenemään (2003) ja hallituksen vuoden 2004 tulevaisuusselontekoa Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille. Tutkimuksessa tarkastellaan näitä tekstejä reproduktiivisen toimijuuden käsitteen kautta. Tässä yhteydessä reproduktiivisella toimijuudella tarkoitetaan mahdollisuuksia vapaasti päättää lisääntymiseen liittyvistä asioista. Keskeisiä teemoja dokumenteissa ovat perhe, talous ja sukupuoli.

”Tekstit ymmärtävät perheen pitkälti heteroseksuaaliseksi ydinperheeksi, jossa lapset tekevät perheen. Reproduktiivisen toimijuuden näkökulmasta tämä käsitys on suppea. Jos reproduktiivinen toimijuus otetaan vakavasti, ihmisillä tulisi olla mahdollisuus muodostaa omat käsityksensä perheestä mahdollisimman vapaasti ja tämä tarkoittaisi myös vapautta suhteessa erilaisiin perhemuotoihin,” Patosalmi toteaa.

Myös talous vaikuttaa. Esimerkiksi tukijärjestelmät määrittelevät perhettä: ketkä muodostavat perheen ja kuka on oikeutettu erilaisiin tukiin.

Kolmas teema, sukupuoli, esiintyy dokumenteissa kaikkialla. ”Vaikka erityisesti EVA ja Väestöliitto käsittelevät sukupuolten välistä tasa-arvoa, tekstit eivät pääse eroon sukupuolittuneista rooleista. Lasten- ja kodinhoito on pääasiassa naisten vastuulla, miehille on varattu auttajan rooli näillä elämänalueilla”, Patosalmi sanoo. ”Mahdollisuus kieltäytyä lisääntymisestä ei teksteissä ole oikeutettu ratkaisu.”

YTM Mervi Patosalmen väitöskirja esitetään tarkistettavaksi 16.6.2011 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään klo 12 osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on professori Penelope Deutscher, Northwestern University ja kustoksena professori Tuija Pulkkinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.

2011