Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Löytyykö tie onnellisuuteen 900–1000-lukujen arabialaisesta filosofiasta?

Väitös: Janne Mattila, arabian kielen ja islamin tutkimus

Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 13.6.2011 tarkastettava Janne Mattilan väitöskirja ”Philosophy as a Path to Happiness – Attainment of Happiness in Arabic Peripatetic and Ismaili Philosophy” tutkii ajatusta filosofiasta tienä onnellisuuteen 900–1000-lukujen arabialaisessa filosofiassa.

Janne Mattilan tutkimuksen lähtökohtana on kahden erillisen filosofisen tradition vertailu. Aristoteelinen filosofia, jota tutkimuksessa edustavat al-Fārābī ja Ibn Sīnā, on perusasennoitumiseltaan rationalistinen ja sekulaarinen, kun taas ismailiiteille filosofia edustaa uskonnollisen ilmoituksen takana olevaa esoteerista totuutta. Traditiot kuitenkin yhtyvät siinä, että ne näkevät filosofian perimmäiseksi tehtäväksi ihmisen johdattamisen kohti onnellisuutta. Ne myös jakavat yhteisen onnellisuuskäsityksen, jossa onnellisuus ymmärretään luonteeltaan ennen kaikkea kontemplatiiviseksi ihmisen täydellistymisen tilaksi, ja sielun nousuksi materiaalisesta spirituaaliseen maailmaan.

Filosofinen tie kohti onnellisuutta koostuu kahdesta osasta: teoriasta ja käytännöstä. Filosofinen käytäntö pohjautuu ihmissielun tarpeeseen vapautua ensin materiaalisista siteistään, jotta se voisi suuntautua kohti puhtaasti kontemplatiivista elämää. Näin muodostuu filosofisen elämän ihanne, jonka päämääränä on maltillisen askeettisen asenteen omaksuminen materiaalisia tarpeita kohtaan. Islamilaisessa kontekstissa sielun puhdistamisen ensisijaiset keinot muodostuvat uskonnollisen lain velvoitteista, joita kuitenkin täydentävät filosofiset puhdistautumisen metodit.

Onnellisuuden tavoittelu tapahtuu kuitenkin ensisijaisesti teoreettisen tiedon hankkimisen kautta. Filosofit ymmärtävät maailman perimmäisen rakenteen uusplatonistiseksi emanaatiohierarkiaksi, jossa todellisuus laskeutuu asteittain puhtaasta hengellisyydestä kohti aineellista olemassaoloa. Filosofisen tiedon tavoittelun kautta ihmissielu pyrkii palaamaan luomishierarkiaa pitkin takaisin kohti lähtöpistettään. Filosofiset tieteet kokonaisuudessaan muodostavat tien, jota pitkin sielu asteittain nousee kohti puhdasta spirituaalisuutta. Ismailiiteille teoreettinen nousu etenee eksoteerisista uskonnollisista tieteistä kohti esoteerista filosofista tietoa. Aristoteelikoille logiikka muodostaa tiedollisen nousun mahdollistavan välineen, matematiikka nähdään joko filosofiaan valmistavaksi tai fyysistä ja metafyysistä tietoa välittäväksi tieteeksi, ja fysiikka ja metafysiikka muodostavat sen tiedollisen perustan, jonka kautta sielu nousee kohti perimmäistä onnellisuuttaan.

FM Janne Mattilan väitöskirja esitetään tarkastettavaksi Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 13.6.2011 kello 12.15. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XII, Unioninkatu 34. Vastaväittäjänä on professori Carmela Baffioni, Università degli Studi di Napoli L’Orientale ja kustoksena professori Jaakko Hämeen-Anttila.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Janne Mattila
janne.mattila(at)helsinki.fi
044 587 9094

2011