Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Vuorovaikutus ja Venäjä humanistien huipuiksi

Suomen Akatemia valitsi kaksi uutta humanistisen alan yksikköä tutkimuksen huippuyksiköiksi kaudelle 2012–2017. Ensi vuoden alusta aloittavat Marja-Leena Sorjosen ja Anssi Peräkylän Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa ja Aleksanteri-instituutin koordinoima Suomalainen Venäjän tutkimuksen huippuyksikkö – Venäjän modernisaation valinnat, jossa kulttuuritiimin johtajana on Arto Mustajoki.

Arto Mustajoki. Kuva: Mika FederleyMustajoen Rationality and Culture -tiimissä on yhtenä projektina Tomi Huttusen vetämä Cultural Self-understanding. Lisäksi Venäjän tutkimuksen huippuyksikössä on neljä muuta tiimiä: Diversification of the economy (Jean Monnet Professor Pami Aalto), Authoritarian market society as a challenge (prof. Vladimir Gel’man), Welfare regime (professori Markku Kivinen) ja Frames of foreign policy (professori Tuomas Forsberg).

Monitieteinen Intersubjektiivisuus ja vuorovaikutus -huippuyksikkö tutkii yhteisymmärryksen saavuttamista ja ylläpitämistä keskustelussa.

Marja-Leena Sorjonen. Kuva: Mika Federley”Päämetodina on keskustelunanalyysi. Kysymme, miten keskustelijat päätyvät ymmärrykseen tuottaen, tunnistaen ja tulkiten toimintoja ja toimintajaksoja; toisaalta miten kielen rakenteet ovat muotoutuneet palvelemaan yhteisymmärrystä: etenkin vuoron alku ja loppu ovat tärkeitä”, Marja-Leena Sorjonen kuvailee.

Vertailu on keskeistä tutkittaessa yhteisymmärrystä kielikontaktitilanteissa. Puhujan emootioita toimintojakson osana tutkitaan kuvaamalla äidin ja vauvan vuorovaikutusta, fysiologisten reaktioiden ja vuorovaikutuksen suhdetta sekä affekteja kannanottojaksoissa.

Uutta tietoa intersubjektiivisuuden universaaleiksi katsotuista piirteistä tuottaa typologisesti erilaisten kielten analyysi ja tarkempien parametrien kehittäminen kielenkäytön kuvaamiseksi. Tulokset täydentävät teoreettisia selityksiä osoittamalla, että emootio on sosiaalisen vuorovaikutuksen olennainen osatekijä.

Huippuyksikössä toimii kolme tiimiä:

  1. Actions and sequencing of actions (Toiminnot ja toimintajaksot, prof. Marja-Leena Sorjonen),
  2. Verbal and non-verbal resources for action construction (Toimintojen rakentamisen kielelliset ja ei-kielelliset keinot, prof. Ritva Laury ja prof. Jan Lindström)
  3. Interactional embeddedness of emotion (Emootio vuorovaikutuksessa, prof. Anssi Peräkylä)

Suomen Akatemia valitsi valtakunnallisesti kaikkiaan 15 uutta tutkimuksen huippuyksikköä, joista Helsingin yliopisto koordinoi seitsemää. Huippuyksikköhakuun tuli 135 aiehakemusta ja niistä Akatemian hallitus valitsi varsinaiseen hakuun 36 hakemusta. Hakemukset arvioitiin kansainvälisissä arviointipaneeleissa. Kansainväliset arvioijat myös haastattelivat yksiköiden edustajat Akatemiassa toteutetuissa tilaisuuksissa.

Arvioinnissa korostettiin hakevan yksikön tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua ja innovatiivisuutta. Huippuyksiköt ovat kansainvälisesti oman tieteenalansa kärkeä. Nyt ohjelmaan valituista yksiköistä puolet on uusia huippuyksiköitä, puolet uusiutuneita, aiemmissa huippuyksikköohjelmissa mukana olleita tutkimusryhmiä.


Lisätietoa:

Suomen Akatemia valitsi 15 uutta tutkimuksen huippuyksikköä

2011