Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös: Heli Pekkarinen, suomen kieli

Maksettava, nähtävä, hoidettava: kun kielenkäyttäjä haluaa ilmaista välttämättömyyttä, mahdollisuutta, tulevaa tekemistä tai tarkoitusta, hän turvautuu usein TAVA-partisiippiin.


Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 28.5.2011 tarkastettava Heli Pekkarisen väitöskirja ”Monikasvoinen TAVA-partisiippi: Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta” tarkastelee tätä suomen kielen monimerkityksistä ja -kytköksistä verbimuotoa.

Heli Pekkarinen kartoittaa työssään murteista ja sanomalehtiteksteistä poimittujen lause-esimerkkien avulla, mitä merkityksiä TAVA-partisiipilla on, miten merkitykset eroavat kirja- ja puhekielessä ja millä perusteella TAVA-partisiipin kulloinenkin tulkinta ratkeaa.

Monitulkintaisuutensa vuoksi TAVA-partisiippi on voinut kiteytyä pääverbiksi sekä välttämättömyysrakenteessa (on tehtävä) että mahdollisuusrakenteessa (on tehtävissä). Pekkarinen selvittää tutkimuksessaan yksityiskohtaisemmin näiden rakenteiden alkuperää ja kehittymistä.

Etenkin välttämättömyysrakenteen yleistyminen on ollut huikea: se on nykyään ehdottomasti yleisin välttämättömyyden ilmaisukeino kirjoitetussa kielessä, kuten sanomalehtiteksteissä tai vaikkapa EU-säännöksissä.

Heli Pekkarisen väitöskirja esitetään tarkastettavaksi Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa 28.5.2011 klo 12.15. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen Pienessä juhlasalissa, osoitteessa Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on dosentti Krista Ojutkangas Turun yliopistosta ja kustoksena professori Lea Laitinen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa
E-thesis-palvelussa


Lisätietoja:

Heli Pekkarinen
heli.pekkarinen(at)helsinki.fi

2011