Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Rahoitusta Tieteen kansalliselle termipankille

Lea LaitinenSuomen Akatemia on päättänyt antaa 891 430 euron rahoituksen Helsingin yliopistossa toteutettavalle hankkeelle Tieteen kansallinen termipankki (The Bank of Finnish Terminology in Arts and Sciences, BFT).

– Hankkeessa kartoitetaan tutkimuksen käytössä oleva suomenkielinen termistö ja suhteutetaan se kunkin tieteenalan kansainväliseen käsitteistöön, sanoo professori Lea Laitinen.

Tavoitteena on luoda perusta Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteiselle monikieliselle termipankille, joka olisi kaikkien käytettävissä Tieteellisten seurain valtuuskunnan palvelimella. Termipankki tulee olemaan kielellinen resurssi, joka koskee kaikkia tieteenaloja, niiden opetusta, tutkijankoulutusta ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Suomenkielisen sanaston tarve yhdistää eri tieteenaloja ja tarjoaa mahdollisuuden lisätä niiden yhteistyötä, Laitinen toteaa.

Monet luonnontieteelliset alat ovat jo kauan kehittäneet suomenkielistä terminologiaa aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Myös humanistis-yhteiskunnallisilla aloilla on olemassa useita yksittäisiä termistöjä.

– Laajan ja monitieteisen termipankin rakentaminen tieteellisten seurojen kehyksissä vähentää päällekkäistä työtä, keskittää voimat kustannuksia säästäen ja hyödyntää mahdollisimman monipuolista tieteellisen suomen kielen asiantuntemusta.

Termipankki on myös yhteiskunnallisesti vaikuttava hanke. Kansalaisilla on oikeus saada palveluja maan kansalliskielillä.

– Yliopistot kouluttavat työelämään lääkäreitä, opettajia, juristeja, insinöörejä, tutkijoita, julkisen sektorin työntekijöitä, yrittäjiä ja niin edelleen. Kaikilla tieteenaloilla tutkijat kommunikoivat kansallisesti ja kansainvälisesti myös tulostensa soveltajien kanssa sekä kertovat tutkimuksistaan suurelle yleisölle – kuten esimerksiksi Tieteen päivillä tapahtuu.

Useilla aloilla tutkijat tekevät säännöllistä yhteistyötä kymmenientuhansien harrastelijoiden kanssa. Suomenkielisen tiedetermistön kehittäminen palvelee myös esimerkiksi tieto- ja oppikirjailijoita sekä tietokirjojen suomentajia, joiden panos tieteen populaaristamisessa on keskeinen.

Tieteen kansallinen termipankki -hanketta koordinoi Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksessa professori Lea Laitinen. Hankkeen kesto on viisi vuotta ja kokonaisbudjetti lähes 1,3 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteistyönä.


Lisätietoa

professori Lea Laitinen
puh. (09) 191 2172
lea.laitinen(at)helsinki.fi

2011