Edvard Alexander Westermarck
(1862–1939)

Westermarck Marokossa, Historiallinen kuva-arkisto, MuseovirastoEdvard Westermarck oli aikansa tunnetuimpia tiedemiehiä maailmalla, sosiaaliantropologian uranuurtaja ja vapaa-ajattelija.

• professori
• antropologi
• sosiologi
• vapaa-ajattelija
• tutkimusmatkailija

Edvard Westermarckista tuli pohjoismaiden ensimmäinen sosiologian opettaja vuonna 1890. Sosiaaliantropologian uranuurtajana hän oli yksi aikansa kansainvälisesti tunnetuimpia tiedemiehiä maailmalla. Hän toimi vuodesta 1907 alkaen professorina myös arvostetussa London School of Economics and Political Sciences yliopistossa. Tutkijana Westermarck suosi darwinistiseen kehitysoppiin, empiriaan sekä realismiin perustautuvia lähestymistapoja ja suhtautui kriittisesti kristinuskoa kohtaan. Sosiaaliantropologian klassikoksi muodostuneessa pääteoksessaan The Origin and Development of Moral Ideas hän pohti perusteellisesti moraalin suhteellisuutta evoluutioteorian pohjalta. Westermarckista oli ensimmäisiä laajoja sosiologian ja sosiaaliantropologian kenttätutkimuksia tehneistä tutkijoista.

Aatemaailmaltaan Edvard Westermarck oli hyvin vapaamielinen, esimerkiksi hänen kristinuskoa kriittisesti tutkinut teoksensa Christianity and Morals herätti niin suurta pahennusta kumouksellisuudellaan, että se julkaistiin täydellisenä suomennoksena vasta vuonna 1984. Westermarck vaati myös vapaa-ajattelijayhdistys Prometheuksen puheenjohtajana avoimesti kirkon erottamista valtiosta sekä suvaitsevaisempaa suhtautumista homoseksuaalisuutta ja seksuaalisia poikkeavuuksia kohtaan. Suomen autonomian ollessa uhattuna Westermarck toimi aktiivisesti maailmalla sen turvaamisen puolesta esimerkiksi keräämällä nimiä Nikolai II:lle osoitettuun kulttuuriadressiin.• 1890–1906
Aleksanterin yliopiston sosiologian dosentti

• 1905–1914
Prometheuksen puheenjohtaja

• 1906–1918
Aleksanterin Yliopiston käytännöllisen filosofian professori

• 1907–1930
London School of Economicsin sosiologian professori

• 1918–1921
Åbo Akademin ensimmäinen rehtori

• 1918–1932
Åbo Akademin filosofian professori