Schauman antoi helmikuussa 1904 Gunnar Castrénille kirjeen, joka oli osoitettu Venäjän keisarille. Sen kopio oli hänen taskussaan murhahetkellä, mutta julkisuuteen se levisi Castrénin välityksellä. Fria Ord julkaisi kirjeen viikkoa murhan jälkeen.


Suurivaltaisin, Kaikkeinarmollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Teidän Majesteettinne! Lain ja oikeuden vaatimuksista piittaamatta sokeasti kenraali Bobrikovin käskyjä tottelevan prokuraattorin ja Teidän Majesteettinne Suomen senaatin avulla kenraalikuvernööri Bobrikovin on onnistunut saada aikaan täydellinen sekasorto ja oikeudeton tila tähän maahan. Lait syrjäytetään ja niitä loukataan avoimesti. Vaiheiden ja vääristelyjen avulla kenraalikuvernööri ja ministerivaltiosihteeri v. Plehwe ovat onnistuneet taivuttamaan Teidän Majesteettinne antamaan asetuksia ja ryhtymään toimenpiteisiin, jotka loukkaavat niitä lakeja, jotka Teidän Majesteettinne on valtaistuimelle noustessaan luvannut pysyttää vakaasti ja horjumattomasti täydessä voimassaan.

Maan lainkuuliaisia ja taitavimpia virkamiehiä erotetaan ilman laillista tutkintaa ja tuomiota, ja heidän tilalleen nimitetään kaikenlaisia taitamattomia onnenonkijoita ja rappiolle joutuneita olioita sekä henkilöitä, jotka eivät maan voimassa olevien lakien mukaan ole oikeutettuja saamaan valtion virkaa. Älykkäimmät ja uskollisimmat kansalaiset vangitaan ja ajetaan maanpakoon. Kukaan ei voi olla varma henkilökohtaisesta vapaudestaan.

Kun ministerivaltiosihteeri, jonka tehtävänä on esitellä Teidän Majesteetillenne Suomen Suuriruhtinaskuntaa koskevat asiat, ei ole syntyperäinen suomalainen, eikä tunne maan lakeja ja tapoja ja kun hänellä on samat pyrkimykset kuin kenraali Bobrikovilla, Teidän Majesteettinne ei pääse selville todellisesta tilanteesta eikä myöskään siitä, mitä maan lait säätävät. Kun ei ole toiveitakaan siitä, että oikeat tiedot asiain todellisesta tilasta pitkiin aikoihin voisivat päästä Teidän Majesteettinne kuuluviin ja että kenraalikuvernööri Bobrikov niiden perusteella kutsuttaisiin täältä pois, ei jäljelle jää muuta mahdollisuutta kuin turvautumalla hätävarjeluun yrittää tehdä hänet vaarattomaksi. Keino on väkivaltainen, mutta ainoa mahdollinen.

Teidän Majesteettinne! Uhraan samalla oman henkeni oman käteni kautta osoittaakseni sitä vakuuttavammin Teidän Majesteetillenne, että suuret epäkohdat vallitsevat Suomen Suuriruhtinaskunnassa samoin kuin Puolassa, Itämerenmaakunnissa ja koko Venäjän valtakunnassakin.
Päätökseni olen yksin tehnyt kypsän harkinnan jälkeen. Teidän Majesteettinne! Kuolema silmieni edessä vannon Jumalan kautta, ettei tekoni takana ole salaliittoa. Yksin olen tehnyt päätökseni ja yksin ryhdyn sitä toteuttamaan.
Tuntien Teidän Majesteettinne hyvän sydämen ja jalot tarkoitusperät rukoilen Teidän Majesteettianne vain tutustumaan valtakunnan todelliseen tilaan – Suomi, Puola ja Itämerenmaakunnat mukaan luettuina.

Syvintä alamaisinta kunnioitustani vakuuttaen, Suurivaltaisin, Kaikkeinarmollisin Keisari ja Suuriruhtinas, jään Teidän Keisarillisen Majesteettinne kaikkeinalamaisimmaksi ja uskollisimmaksi alamaiseksi


Eugen Schauman