Suomalaisen yhteiskunnan politisoituessa 1900-luvun vaihteessa myös naiset perustivat omia poliittisia järjestöjään. Naiskagaali syntyi vuonna 1902 edellisvuonna perustetun vastarintajärjestö Kagaalin tueksi. Kagaalin tarkoituksena oli vastustaa aktiivisesti laittomina pidettyjä asevelvollisuuskutsuntoja. Naiskagaali auttoi salakuljettaman maahan kiellettyjä lehtiä, tuki maanalaisten lehtien levittämistä, keräsi varoja vastarintatoimintaan sekä pyrki tekemään Suomen oikeustaistelua tunnetuksi ulkomailla. Järjestö myötävaikutti mm. 1904 valtiopäivillä passiivista vastarintaa kannattavien voittoon. Vuoden 1905 suurlakon jälkeen Kagaali lopetti toimintansa, mutta naiskagaali jatkoi toimintaansa ainakin vuoteen 1944 saakka.