Arthur Isak Edvard Långfors
(1881–1959)

Arthur Långfors oli kansainvälisestikin merkittävä keskiaikaisten ranskalaisten tekstien julkaisija, diplomaatti ja yliopistomies.

• professori
• rehtori
• tutkija
• diplomaatti
• kriitikko

Uransa alussa Arthur Långfors toimi tutkijana Ranskassa. Hänestä kehittyi merkittävä keskiaikaisten kirjoituksien julkaisija. Näiden ohella hän kirjoitti tutkimuksenomaisia arvosteluja muiden tekemistä tutkimuksista niin koti- kuin ulkomaisiinkin lehtiin. Långfors saavutti pitkällä tutkijanurallaan laajaa mainetta keskiaikaisten tekstien tulkitsijana ja hänet kutsuttiinkin monien eurooppalaisten tieteellisten seurojen ja akatemioiden jäseneksi. Långfors kehitti oman keskiaikaisten tekstien luokitukseen perustuvan editointimenetelmänsä, jonka mukaan aidoin editointitulos saavutettiin kuitenkin luottamalla myös tutkijan omaan vaistoon ja arvostelukykyyn. Hän itse olikin täysin työlleen omistautunut.

Myös Helsingin yliopistoon Arthur Långfors saapui kutsuttuna professorina. Siinä asemassa hän myös edusti Suomea lukuisissa ulkomaisissa kongresseissa. Kokemusta tähän hän oli saanut toimiessaan Suomen itsenäistyttyä maamme diplomaattisena edustajana eurooppalaisissa lähetystöissä sekä Kansainliitossa. Toisen maailmansodan aikana Långfors otti osaa Helsingin yliopiston hallinnollisiin tehtäviin. Suvaitsevaisuuden puolesta puhujana ja itseriittoisen nationalismin kriitikkona hän oli monien työtovereidensa arvostama yliopiston rehtori sodan jälkeisenä kuohunta aikana. Asemassaan hän kantoi myös huolta sodan jälkeen kolleegojensa virkojen säilymisestä ja tutkimuksen tekemisen mahdollisuuksien heikentymisestä.


• 1908–1925
Aleksanterin ja Helsingin yliopiston romaanisen filologian dosentti

• 1918
Ranskan akatemian Bordin-palkinto

• 1918
vt. lähetystösihteeri Madridissa

• 1919, 1920–1925
vt. lähetystösihteeri sekä lähetystösihteeri Pariisissa

• 1920
Ranskan akatemian Saintour-palkinto

• 1920, 1922
Suomen valtuuskunnan sihteeri Kansainliiton neuvoston kokouksissa

• 1925–1929
Helsingin yliopiston romaanisen filologian ylimääräinen professori

• 1925–1926, 1929–1930, 1938–1939
Société des anciens textes français puheenjohtaja

• 1929–1951
Helsingin yliopiston romaanisen filologian professori

• 1933–1934
Suomalaisen Tiedeakatemian esimies

• 1942–1943
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani

• 1943–1945
Helsingin yliopiston vararehtori

• 1945–1950
Helsingin yliopiston rehtori