Kaarlo Rafael Koskimies
vuoteen 1926 Forsman
(1898–1977)

Rafael Koskimies oli pitkäaikainen kirjallisuuskriitikko ja laaja-alainen kirjallisuuden tutkija.

• professori
• tutkija
• kriitikko
• toimittaja

Kirjallisuudentutkijana Rafael Koskimies oli äärimmäisen tuottelias ja laaja-alainen. Hänen kiinnostuksen kohteensa vaihtelivat kirjallisuuden teoriasta koti- ja ulkomaiseen kirjallisuuden historiaan sekä kulttuurihistoriaan että runousoppiin. Tutkijana hän painotti pääasiallisesti saksalaista teoriaa, mutta osoitti omissa tutkimuksissaan kiinnostusta myös muita teorioita kohtaan. Lisäksi hän kirjoitti lukuisia tutkimuksia suomalaisten kirjailijoiden tuotannoista ja elämistä, esimerkiksi Aleksis Kivestä ja Juhani Ahosta. Tutkimustyönsä ohella Rafael Koskimies toimi Helsingin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorina yli kaksikymmentä vuotta.

Tutkimus- ja opetustyönsä lisäksi Rafael Koskimies toimi useita vuosikymmeniä kirjallisuuskriitikkona. Työssään hän arvosti taiteen kykyä tuottaa elämyksiä vastaanottajalleen luomalla yhteyden todellisuuteen ajallisesta etäisyydestä riippumatta. Omasta kansalliseen heräämiseen liittyvästä konservatiivisuudestaan huolimatta Rafael Koskimies vaati suvaitsevaisuutta sekä kärjistyksien ja ylilyöntien välttämistä. Kriitikon tuli olla oikeudenmukainen, kohtuullinen ja totuudessa pitäytyvä. Nämä arvot periytyivät hänen nuoruusvuosiensa lehtimiesuralta.

 


• 1926–1938
Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden dosentti

• 1931–1938
Valtion draamallinen asiantuntijalautakunta

• 1932–1941
Valvoja-Aika -lehden päätoimittaja

• 1935–1937
Suomen Kansallisteatterin dramaturgi

• 1938–1939
Helsingin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden vt. professori

• 1939–1961
Helsingin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori

• 1944–1955
Valtion tieteellinen keskuslautakunta ja keskustoimikunta

• 1946–1968
Suomalainen Tiedeakatemia

• 1948–1960
Suomen Kansallisteatterin johtokunnan puheenjohtaja