Johan Richard Danielson-Kalmari
(1853–1933)

J. R. Danielson-Kalmari oli historiantutkija ja poliitikko, joka puolusti Suomen autonomiaa venäläistämistoimia vastaan historiallisin perusteluin.

• professori
• senaattori
• puolueen johtaja
• fennomaani
• toimittaja

J. R. Danielson-Kalmari loi uran Helsingin yliopiston yleisen historian professorina. Tutkijana hänen kiinnostuksensa suuntautui talous- ja sosiaalihistorian ohella etupäässä Suomen autonomiaan ja kansakunnaksi kohottamiseen. Danielson-Kalmari pyrki kehittämään tutkimusta kohti kokonaisvaltaista historiankirjoitusta, jossa kansantaloustieteellä oli merkittävä asema. Hän uskoi, että tiede ratkaisisi aikakauden yhteiskunnalliset ongelmat. Danielson-Kalmari ei kuitenkaan luonut uutta historiantutkimuksen koulukuntaa. Erilaiset yhteiskunnalliset tehtävät veivät hänen aikansa. Lisäksi hänen tieteellistä työtänsä rasitti sen selkeä poliittinen päämäärähakuisuus.

Myös J. R. Danielson-Kalmarin poliittinen ura oli merkittävä. Hän toimi useissa luottamustehtävissä; esimerkiksi puolueensa johtajana, senaattorina sekä lukuisten eri komiteoiden jäsenenä. Maltillisena fennomaanina J. R. Danielson-Kalmari kirjoitti pamfletin Mihin suuntaan?, jossa hän määritti suhteellisen myöntyväisyyssuunnan venäläistämispolitiikka vastaan. Sen mukaan tuli toimia vähiten vahinkoa aiheuttavalla tavalla venäläistämispolitiikkaa vastaan. Kun suuntaus osoittautui lopulta tarkoituksettomaksi, J. R. Danielson-Kalmari toimi aktiivisesti sen purkamiseksi. Reaalipoliittisen ajattelunsa mukaisesti hän ei myöskään kannattanut Suomen täydellistä itsenäisyyttä ennen Bolsevikkien vallankaappausta. Hän vaati konservatismistaan huolimatta sosiaalisia uudistuksia, jottei kansa kääntyisi sosialismiin.• 1878–1880
Aleksanterin yliopiston yleisen historian dosentti

• 1880
Ylioppilaskunnan puheenjohtaja

• 1880–1881
Hämäläisosakunnan kuraattori

• 1881–1913
Aleksanterin yliopiston yleisen historian professori

• 1881–1884
Valvojan päätoimittaja

• 1885-86
perustuslakien kodifioimiskomitean sihteeri

• 1886–1903
Hämäläisosakunnan inspehtori

• 1903–1906
Aleksanterin yliopiston vt. sijaiskansleri

• 1903–1906
Suomalaisen puolueen puheenjohtaja

• 1903
valtioneuvos

• 1904–1906
Valtakunnan ja Suomen erityisen lainsäädännön rajan ehdottamiskomitean (ns. Tagantsevinkomitea) jäsen

• 1905–1906
eduskuntalaitoksenuudis-tamiskomitean jäsen

• 1908–1909
senaattori

• 1917
hallitusmuotokomitean jäsen

• 1921–1926
Turun yliopiston kansleri