Fredrik Cygnaeus
(1807–1881)

Fredrik Cygnaeus oli monialainen kirjallisuuden- ja historiantutkija, joka osallistui myös aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

• professori
• vararehtori
• Lauantaiseuran jäsen
• retorikko
• runoilija
• esteetikko
• taidemesenaatti

Fredrik Cygnaeus oli tieteellisen uransa alussa kiinnostunut ensisijaisesti historiasta, jonka tutkijana hän painotti Suomen omaa Ruotsista irrallaan olevaa historiaa. Lisäksi hän teki kirjallisuudentutkimusta, käänsi ensimmäisenä Shakespearen tuotantoa ruotsiksi sekä kirjoitti itse runoja. Cygnaeus valittiinkin vastaperustettuun estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorin virkaan. Hyvien poliittisten suhteidensa ansiosta hän pääsi mukaan myös yliopiston hallintoon. Yhdessä J. V. Snellmanin kanssa hän toimi aktiivisesti ylioppilastalon perustamisen puolesta. Cygnaeus oli myös loistava ja arvostettu puhuja. Hän suunnitteli vuoden 1848 Flooran päivän juhlan, jossa piti kuuluisan keisaria tukevan ja isänmaallisuutta nostattavan Suomen nimi -puheensa. Juhlajärjestelyillä hän pyrki pitämään poliittiset levottomuudet kurissa. Hän itse osallistui ajan yhteiskunnalliseen keskusteluun kirjallisuuskritiikkinsä kautta.

Pitkillä opinto- ja tutkimusmatkoillaan Fredrik Cygnaeus oli luonut erinomaiset suhteet Eurooppaan ja Pietariin. Näitä suhteita hän käytti hyväkseen pyrkiessään mukaan politiikkaan. Hän saikin itselleen luottamustoimia. Suhteet Pietariin päin olivat jopa niin tiiviit, että Cygnaeuksen veli katsoi tarpeelliseksi hävittää veljensä kirjeenvaihtoa tämän kuoleman jälkeen. Cygnaeus oli myös merkittävä taidemesenaatti. Hän oli kirjallisuuden, teatterin ja kuvataiteen johtava asiantuntija, joka kantoi lisäksi huolta taiteilijoiden toimeentulosta sekä koulutuksesta. Oman mittavan taidekokoelmansa hän testamenttasi Suomen kansalle.
• 1833–1837
Haminan kadettikoulun poliittisten aineiden opettaja

• 1838–1849
Pohjalaisten osakuntien kuraattori

• 1839–1854
Aleksanterin yliopiston historian dosentti

• 1848–1853
Aleksanterin yliopiston historian vt. professori

• 1854–1867
Aleksanterin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professori

• 1856–1867
Aleksanterin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston dekaani

• 1863–1878
Suomen taideyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja

• 1865–1866
Aleksanterin yliopiston vararehtori

• 1865
kanslianeuvos

• 1867
valtioneuvos