Historiallisen Yhdistyksen julkaisusarjat | Agricola-historiaverkko

Historiallisia Papereita 2


Taudit ja historia


Päivitetty valmiiksi 31.7. 1999.

Historiallisia Papereita
ISSN 1456-8055

Historiallisia Papereita on Historiallisen Yhdistyksen julkaisema, yksinomaan internetissä ilmestyvä historiankirjoituksen alaan kuuluva julkaisusarja, jonka tekstit pohjautuvat Yhdistyksen seminaareissa pidettyihin esitelmiin. Sarjassa julkaistavat kirjoitukset ovat "working papers" -tyyppisiä, mutta ne täyttävät tieteelliset normit.

Sarjan vastaavana toimittajana toimii Historiallisen Yhdistyksen puheenjohtaja; vuonna 1999 Holger Weiss (sähköposti: Holger.Weiss@Helsinki.fi). Sarjan käytännön toimitustyöstä vastaa Yhdistyksen hallitus, vastuuhenkilönään Jouko Nurmiainen (sähköposti: Jouko.Nurmiainen@Helsinki.fi).

Viitattaessa sarjaan pyydetään huomaamaan seuraavat seikat:

  • Sarjan artikkelien copyright on kirjoittajilla ja Historiallisella Yhdistyksellä; sitaatteja, lainaamista ja kopioimista koskevaa Suomen lakia tulee noudattaa.
  • Sarjan nimi on Historiallisia Papereita, ja siihen viitataan bibliografisesti kuten painettuun aikakausjulkaisuun.


Takaisin edelliselle tasolle


Historiallisen Yhdistyksen julkaisusarjat | Agricola-historiaverkko