Tieteellisten seurain valtuuskunta | Helsingin yliopisto | Agricola-historiaverkko

Historiallisen Yhdistyksen julkaisusarjat


Internet-julkaisut

Historiallisia Arvosteluja

ISSN 1457-1412

Historiallisen Yhdistyksen kirja-arvostelusarja, jossa julkaistaan esittelyjä ja arvioita suomalaisia historioitsijapiirejä kiinnostavista uusista julkaisuista.

Historiallisia Papereita

ISSN 1456-8055

Historiallisia Papereita on Historiallisen Yhdistyksen julkaisema, yksinomaan internetissä ilmestyvä historiankirjoituksen alaan kuuluva julkaisusarja, jonka tekstit pohjautuvat Yhdistyksen seminaareissa pidettyihin esitelmiin. Sarjassa julkaistavat kirjoitukset ovat "working papers" -tyyppisiä.

 1. Pyhät ja pahat keskiajalla
 2. Taudit ja historia
 3. Tasa-arvon nousu ja tuho
 4. Suvaitsevaisuus
 5. Maailma tuhat vuotta sitten
 6. Valta, eliitit ja verkostot historiassa
 7. Keskiajan kulttuuripiireistä uuden ajan valtakuntiin
 8. Pentti Renvallin perintö ja 2000-luvun historiantutkimus
 9. Esitelmäsikermä vuodelta 2000
 10. Maailmankulttuurit
 11. Kuolema antiikissa
 12. B. Traven's Identity Revisited
 13. Poliittiset utopiat maailmansotien välisen ajan Euroopassa
 14. Maskuliinisuuden historia
 15. Lopun ajat kautta aikojen
 16. Historia ja semiotiikka

* * *

Sarjojen vastaavana toimittajana toimii (vv. 2001–2003) Jouko Nurmiainen (sähköposti: jouko.nurmiainen@helsinki.fi). Sarjojen käytännön toimitustyössä avustaa myös Historiallisen Yhdistyksen hallitus.

Vuosina 1999 ja 2000 sarjojen vastaavana toimittajana toimi Holger Weiss (sähköposti: Holger.Weiss@Helsinki.fi).

Viitattaessa sarjoihin pyydetään huomaamaan seuraavat seikat:

 • Sarjojen artikkelien copyright on kirjoittajilla ja Historiallisella Yhdistyksellä; sitaatteja, lainaamista ja kopioimista koskevaa lakia tulee noudattaa.
 • Sarjoihin viitataan kuten painettuun aikakausjulkaisuun.


Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja -sarja

 1. Suurmiehistä julkkiksiin - keitä he ovat, kuka heitä tarvitsee, mihin heitä käytetään?
  Toimittanut Pauli Manninen. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1982. 62 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99434-7-1.
 2. Patriotismi, historia ja sosiaalireformismi.
  Toimittanut Tuija Pulkkinen. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1985. 107 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99627-1-9.
 3. Hyveestä, tiedosta ja vallasta - aatehistoriallisia tutkielmia.
  Toimittanut Katariina Mustakallio. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1987. 179 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99806-9-5.
 4. Yhteiskuntahistorian vuosikirja.
  Toimittanut Panu Pulma. Helsinki: Historiallinen Yhdistys, 1988. 82 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-99926-4-2.
 5. Historia Nyt - näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Historiallisen Yhdistyksen 100-vuotisjuhlajulkaisu.
  Toimittaneet Pekka Ahtiainen et al. Helsinki: WSOY, 1990. 374 sivua. ISSN 0359-8136, ISBN 951-0-16691-X.

Takaisin edelliselle tasolle


Tieteellisten seurain valtuuskunta | Helsingin yliopisto | Agricola-historiaverkko