Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Tutkielmat ja valmistuminen Kansainvälisyys opinnoissa Työelämään Yhteystiedot

Historia (ruots.) on osa filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta.

Unioninkatu 38 A
PL 59
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0294 1911 (vaihde

 

Alma-intranet

Työharjoittelu

Tehostekuva

Työharjoittelu on osa humanistisen tiedekunnan maisteriopintojen työelämäorientaatiota. Harjoittelu voi sijoittua mille tahansa yhteiskunnan sektorille (valtiolle, kunnalle, yritykseen, järjestöön) ja se voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla.

Työharjoittelulla hankitaan kokemusta työelämästä, edesautetaan omaa työllistymistä, saadaan kokemuksia oman tutkinnon relevanssista työelämässä ja pohditaan erilaisia vaihtoehtoja omaa urapolkua ajatellen.

Historia-aineita pääaineenaan opiskelleet voivat työskennellä esimerkiksi tutkijoina, museoalalla ja arkistoissa, tiedotusalalla, järjestöjen, julkisen hallinnon ja kulttuurielämän palveluksessa sekä historian aineenopettajina.

 


Työharjoittelun suorittamiseksi on erilaisia vaihtoehtoja:

Katso lisäksi

Suorittipa opiskelija työharjoittelun millä tavalla tahansa, sovitaan siitä aina erikseen ennen harjoittelun alkamista. Lisäksi opiskelija raportoi harjoittelusta sen päätyttyä.

Sekä sopimus- että raportointiasiat hoidetaan työharjoitteluvastaavan kanssa. Historia-aineiden työharjoitteluvastaava on amanuenssi Johanna Harju (johanna.harju@helsinki.fi, p. 191 22826).

 


 

Laitoksen tukema työharjoittelu

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos osallistuu resurssien sallimissa puitteissa työharjoittelun tukemiseen. Resurssien salliessa laitos kohdentaa harjoitteluun vuosittain erikseen harkittavan summan. Mikäli laitoksella on resursseja käytettävänä työharjoittelun tukemiseen, etenee prosessi historia-aineissa kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa historia-aineet järjestävät tammi-helmikuussa haun, jolloin opiskelija voi ilmoittaa olevansa kiinnostunut harjoittelun tukirahasta. Hakumahdollisuus koskee pääaineopiskelijoita. Hakemusten perusteella valitaan ne opiskelijat, joiden työharjoitteluun historia-aineet myöntävät palkkatukea. Etusijalla ovat valmistumassa olevat.

Huom! Mikäli opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta laitoksen tukemaan työharjoitteluun, huomioi että palkkatuki ei tule rahana laitokselta suoraan opiskelijalle, vaan aina palkkana työnantajalta. Kun opiskelija on suorittanut harjoittelun, laskuttaa työnantaja laitokselta etukäteen sovitun euromäärän.

Toisessa vaiheessa työharjoittelun tukirahan saaneet opiskelijat kutsutaan keskustelemaan harjoitteluvastaavan kanssa tarkemmin työharjoittelupaikasta ja tarjolla olevista vaihtoehdoista. Historia-aineilla on tiettyjä työnantajia, joiden kanssa on alustavasti sovittu harjoittelijoiden ottamisesta. Työnantajat voivat vaihdella vuosittain.

Harjoittelun tukirahan saaneen opiskelijan on myös mahdollista etsiä työharjoittelupaikka itsenäisesti. Työharjoittelupaikkoja, joihin etsitään humanistia ja edellytetään yliopiston tukea, välitetään muun muassa humanistisen tiedekunnan kautta.

Kun opiskelijalle on löydetty sopiva työharjoittelupaikka, tekee harjoittelija työsopimuksen työnantajan kanssa. Lisäksi historia-aineet tekevät erillisen sopimuksen työnantajan kanssa palkkakulujen laskutuksesta.

Työharjoittelun voi suorittaa kalenterivuoden aikana harjoittelijan ja työnantajan parhaaksi katsomana ajankohtana kuitenkin niin, että jakso alkaa viimeistään 1.12. kuluvaa kalenterivuotta. Harjoittelun jälkeen opiskelija raportoi historia-aineisiin työstä.

Laitoksen tukemasta työharjoittelusta tiedotetaan tarkemmin opiskelijoiden sähköpostilistalla, tällä sivulla sekä ilmoitustauluilla.

 


 

Työnantajan kokonaisuudessaan kustantama harjoittelu

Myös työnantajan kokonaisuudessaan kustantama työsuhde soveltuu harjoitteluksi.

Työtehtävän tulee olla sellainen, jossa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta. Harjoittelijalla tulee olla nimetty ohjaaja, harjoittelijan on oltava palvelussuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelun tulee kestää vähintään 3 kuukautta ja olla täysipäiväistä.

Mikäli hankit työnantajan kokonaan kustantaman harjoittelupaikan omatoimisesti, ota ennen työn vastaanottamista yhteyttä harjoitteluvastaavaan varmistaaksesi, että työ soveltuu työharjoitteluksi.

Huomioithan, että esimerkiksi kolme kuukautta kestävä kesätyö soveltuu usein työharjoitteluksi.

Myös humanistinen tiedekunta välittää tällaisia harjoittelupaikkoja (ks. Työnantajan kokonaan rahoittamat harjoittelupaikat)

Mikäli työ hyväksytään harjoitteluksi, toimittaa opiskelija kopion työsopimuksesta harjoitteluvastaavalle. Kopioon kirjataan laitoksen hyväksyntä opintopisteiden saamista varten. Vaihtoehtoisesti opiskelija ja työnantaja voivat käyttää erillistä sopimusta, joka toimii työsopimuksena ja johon kirjataan laitoksen hyväksyntä. Usein suuremmat yritykset tai vastaavat haluavat käyttää omia lomakkeitaan, ja pienemmät yritykset tai vastaavat ovat kiinnostuneita erillisestä lomakkeesta.

 


 

Kansainvälinen harjoittelu

Kansainväliseen harjoitteluun aikoville on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Paikkaa kannattaa tiedustella oma-aloitteisesti mielenkiintoisina pitämistään paikoista. Euroopassa muihin kuin Suomen edustustoihin ja EU-organisaatioihin voi hakea ympäri vuoden Erasmus-apurahaa. Muihin ulkomaankohteisiin voi hakea kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa.

Huom! Historia-aineilla EI ole erityisiä työharjoittelupaikkoja ulkomaille. Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisestä harjoittelusta, vaatii tämä asioiden itsenäistä järjestelyä. Apua ja tukea saa erityisesti Urapalveluista (ks. alla).


Harjoittelu ja työ ulkomailla (Urapalvelut)

Urapalvelujen ylläpitämä sivusto sisältää tietoa ulkomaille suuntautuvasta työnhausta, harjoitteluohjelmista, rahoituksesta ja viranomaisasioista sekä opiskelijoiden kokemuksia harjoittelusta ulkomailla

Kansainvälisen työharjoittelun järjestäjiä


 

Työharjoittelupassi

Työharjoittelupassiin on mahdollista lyhyitä omaan alaan liittyviä työssäolojaksoja, esimerkiksi sijaisuuksia. Työharjoittelupassi toimii erityisesti opettajan sijaisuuksia tekevillä.

Työharjoittelupassiin merkitään tiedot työtehtävistä: työpaikka, työssäoloaika, työtunnit, lyhyt kuvaus työtehtävistä ja työnantajan vahvistus työsuhteesta.

Työharjoittelupassista saatavat opintopisteet määräytyvät työtuntien mukaan niin, että kahden viikon työssäolo (80 tuntia) vastaa yhtä opintopistettä. Esim. opettajan sijaisuuksissa tai toimitustyössä otetaan huomioon myös työn suunnitteluun käytetty aika.

Opiskelija kirjoittaa työharjoittelupassiin kirjatuista töistä esseen (ks. harjoittelusta raportointi).

Työharjoittelupassi löytyy Almasta.


 

Harjoittelusta raportointi

Oltuaan harjoittelussa opiskelija kirjoittaa aina erillisen raportin harjoittelusta. Tämän lisäksi toimitetaan työtodistus opintopisteiden saantia varten.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Almasta.

 


 

Muut mahdollisuudet työharjoittelun suorittamiseksi

Mikäli pakollisen työharjoitteluosion korvaaminen kohdallasi olisi perustelua muilla tavoin (esim. aikaisempi pitkä työura) ota yhteyttä harjoitteluvastaavaan.

 


 

Lisätietoja ja lisämateriaaleja

Urapalvelujen tuottamia työharjoitteluoppaita ja muuta informaatiota harjoitteluun liittyen.