Yhteystiedot

Historia (ruots.) on osa filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta.

Unioninkatu 38 A
PL 59
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0294 1911 (vaihde

 

Alma-intranet

Dosentti Antero Tammisto

 

Yhteystiedot

Institutum Classicum Universitatis Helsingiensis
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Koti: Petaksentie 3
00630 Helsinki

Puh. +358-(0)9-754 1915
Matkapuh. +358-(0)40-733 6810
Fax: + 358-(0)9-754 5402
Sähköposti: antero.tammisto(at)ide.fi

 

 

Dosentti, Tutkimusryhmän Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis johtaja

Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis
http://www.helsinki.fi/hum/kla/epuh/

Tutkimusintressit:

  • Antiikin historia
  • Pompeji-tutkimu
  • Antiikin jälkivaikutus
  • Antiikin seinämaalausten ja mosaiikkien lintuaiheet

Käynnissä olevat tutkimusprojektit:

Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis II (2008-12)
Pompejilaiskortteli rakennemuutosten kourissa. Marcus Lucretiuksen talon kortteli (IX, 3) taloudellis-sosiaalisena kokonaisuutena

Tutkimusprojektin johtaja

Rahoittajat:
Helsingin yliopisto (2002-04, 2007), Engel Yhtymä Oy (2003), Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö (2003), Suomen Akatemia (2004-07), Suomen Kulttuurirahasto (2004, 2007-10), Emil Aaltosen Säätiö (2010-12)

Tekeillä oleva julkaisu:
DOMVS POMPEIANA MARCI LVCRETII.
The House of Marcus Lucretius (IX, 3, 5 & 24) at Pompeii. Studies by the Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis 2002-2006.

The Oplontis Project (Directed Prof. John R. Clarke, University of Texas)

Tekeillä oleva julkaisu:
Birds in the Villa "of Poppaea" at Torre Annunziata

Aiemmat työtehtävät:

Yleisen historian yliopistonlehtori Helsingin yliopiston Historian laitoksella 2004
Suomen Akatemian tutkijatohtori 2001-2003
Tutkija Suomen Kulttuurirahaston apurahalla 1999
Vieraileva professori Università degli Studi di Trento 1997
Säätiön Institutum Romanum Finlandiae asiamies 1993-2001
Assistentti, Institutum Romanum Finlandiae 1989-92
Yleisen historian assistentti Helsingin yliopiston Historian laitoksella 1986-96
Tutkija Helsingin yliopiston Herman Rosenberg stipendillä 1983-86
Amanuenssi, Institutum Romanum Finlandiae 1981

Julkaisut:

Erillisteokset

Tieteelliset erillisteokset ja väitöskirja

Birds in Mosaics. A Study on the Representation of Birds in Hellenistic and Romano-Campanian Tessellated Mosaics to the Early Augustan Age (Acta Instituti Romani Finlandiae, vol. XVIII), Jyväskylä 1997 (xiv + 524 pp. + 79 pls.) (väitöskirja, väitös 15.3.1997).

Toimitetut tieteelliset erillisteokset

Antero Tammisto (ed.), Miscellanea (Studia Historica) 12), 1983, 228 ss.

Antero Tammisto & Katariina Mustakallio & Hannes Saarinen (eds./Hrsg.), Miscellanea (Studia Historica 33), 1989, 384 ss.

Studies in Constantinian Numismatics. Papers from 1954 to 1988 by Patrick Bruun (Acta Instituti Romani Finlandiae XII), Roma 1991 (ed. Antero Tammisto), 211 ss.

Domus Pompeiana - Talo Pompejissa. Näyttelykirja. Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki, 1.3.-25.5.2008, Otava, Helsinki 2008, 215 ss. yhdessä päätoimittaja P. Castrénin ja Eeva-Maria Viitasen kanssa (julkaistu myös ruotsiksi Domus Pompeiana - Ett hus i Pompeji, Söderströms, Helsingfors 2008, ja italiaksi Domus Pompeiana - Una casa a Pompei, Otava, Helsinki 2008).

Oppikirjat

Kohdassa B5 mainittua kahta laajempaa yleistajuista artikkelia (merkitty asteriskilla *) on käytetty myös yliopistollisena sisäänpääsykoe- ja oppikirjallisuutena.

Artikkelit

Artikkelit referee-julkaisuissa

"Representations of the Kingfisher (Alcedo atthis) in Graeco-Roman Art", Arctos 19 (1985), 217-242.

"PHOENIX.FELIX.ET.TV. Remarks on the Representations of the Phoenix in Roman Art.", Arctos 20 (1986), 171-226.

"The Representations of the Capercaillie (Tetrao urogallus) and the Pheasant (Phasianus colchicus) in Romano-Campanian Wall Paintings and Mosaics", Arctos 23 (1989), 223-247.

"Nova Bibliotheca Pompeiana I-II - Corrigenda ed addenda con una bibliografia Pompeiana Fennica", Arctos 34 (2000), 211-232.

"Swamp-hens (Porphyrio spp.) and ducks (Anatidae) in the Tomba di Morlupo and other Republican and early Augustan Romano-Campanian Mosaics and Wall Paintings", Arctos 37 (2003), 207-250.

Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa tai painetuissa kongressijulkaisuissa

" 'Paras siwistyksen mitta on aina se, missä arwossa missäkin kansassa waimot owat.' - Naiskuva Suomen historian oppikirjoissa (1843-1945).", teoksessa: Nainen historiassa (Historian perintö 10), Turun yliopiston historian laitos, 1984, 206-224.

"Sarcofagi, fontanelle, labrum, rilievi", teoksessa: E.M. Steinby (toim.), Lacus Iuturnae I (Lavori e studi di archeologia pubblicati dalla Soprintendenza archeologica di Roma 12), Roma 1989, 233-263.

"Loistavan Armfeltin "pompejilainen uurna" - Vesuviuksen alueen varhaisten kaivausten tuntemus Suomessa ja uusklassismi", J. Pölönen & E. Jarva (Eds.), Antiquitas Borea - Antiikin kulttuurin pohjoinen ulottuvuus (Acta Univ. Oul. B 48), Oulu 2002, 191-253 (English summary, 266-268).

"The Nile Mosaic of Palestrina Reconsidered: The Problematic Reconstruction, Identification and Dating of the So-Called Lower Complex with the Nile Mosaic and Fish Mosaic of Ancient Praeneste", H. Morlier (ed.), La mosaïque gréco-romaine IX:1 (Actes du IX colloque de l'AIEMA), Rome 2005, 3-24.

"Identification of the Birds in the Judgment of Paris", L. Becker & C. Kondoleon, The Arts of Antioch. Art Historical and Scientific Approaches to Roman Mosaics and a Catalogue of the Worcester Art Museum Antioch Collection, Worcester Art Museum, 2005, 76-79.

"Vaan paikallesi, sotamies, sä jäit, kun pakenevan kansalaistes näit" - Vesuviuksen vuoden 79 purkauksen arkeologiset urbaanilegendat: esimerkkinä Pompejin 'tuntematon sotilas', jota ei löytynyt", E.-P. Herva & J. Ikäheimo (toim.), Klassinen tapaus. Dos. Eero Jarva 60 vuotta, Oulu s.a. [2006], 319-351.

"VLVLA EST - Epigraphic Identifications of Birds and the Identification of Owls in Pompeian Graffiti and Graffiti Drawings with regard to the Birds in the Artemidoros Papyrus and to the Identification of Owls in other Ancient Literary Sources and Romano-Campanian Wall Paintings", O. Merisalo & R. Vainio (eds.) Aditum liberum. Essays in honour of Anne Helttula, Jyväskylä 2007, 93-113.

"In the Heart of Pompeii - Archaeological Studies in the Casa di Marco Lucrezio (IX, 3, 5.24)" yhdessä Ria Bergin, Paavo Castrénin ja Eeva-Maria Viitasen kanssa kongressissa ja sen julkaisussa Nuove ricerche archeologiche nell'area Vesuviana (scavi 2003-2006), Atti del Convegno Internazionale, Roma 1.-3.2.2007 (Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei 25), Roma 2008, 331-340.

"Marcus Lucretiuksen talon seinämaalaus- ja lattiakoristelu", yhdessä Ilkka Kuivalaisen kanssa teoksessa P. Castrén (toim.), Domus Pompeiana - Talo Pompejissa. Näyttelykirja. Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki, 1.3.-25.5.2008, Otava, Helsinki 2008, 73-103, joka julkaistu myös ruotsiksi "Utsmyckningen av väggar och golv i Marcus Lucretius hus", ja italiaksi "Pitture e pavimenti della Casa di Marco Lucrezio", ja jossa toiminut yhtenä toimittajana ja kääntäjänä.

Artikkelit aikakauslehdissä

Björn Forsèn & Antero Tammisto, "Antiikin historian nykytila ja tulevaisuus Pohjoismaissa", HAik 4/1995, 218-222.

"Vesuviuksen alueella odotettavissa ainakin tutkimuspurkauksia. Huomioita kongressista Nuove ricerche sull'area vesuviana - New research in the Vesuvian area 28.-30.11.2002", Fossa 1/2003, 18-23.

Ilkka Kuivalainen & Kirsi Murros & Antero Tammisto, "Seinämaalausten dokumentointi", Fossa 3/2005, 16-20.