Yhteystiedot

Historia (ruots.) on osa filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta.

Unioninkatu 38 A
PL 59
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0294 1911 (vaihde

 

Alma-intranet

Tutkija Kari-Matti Piilahti, FT

 

Yhteystiedot

Historia
Helsingin yliopisto
PL 59
00014 Helsingin yliopisto

Sähköposti: kari-matti.piilahti(at)helsinki.fi

 

 

Tausta

  • s. 1962
  • Lastentarhanopettaja 1984
  • Filosofian maisteri 1997
  • Filosofian lisensiaatti 1999
  • Filosofian tohtori 2007


Tutkimus

Väitöskirjani Aineellista ja aineetonta turvaa. Ruokakunnat, ekologis-taloudelliset olosuhteet ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630-1750 käsitteli suhteidenmuodostusta ja sen merkitystä taloudellisen turvan tarjoajana talonpoikaisvaltaisessa yhteisössä esiteollisella ajalla.

Tällä hetkellä kirjoitan Kymenlaakson maakunnan historiaa vuosilta 1560-1700. Loppukesästä 2009 aloitan tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa ja prof. Markku Kuisman johtamassa tutkimushankkeessa Business elite - roots and roles in modern society. Post doc -tutkimusprojektissani Vanha raha ja tulokkaat: Suomalaisen liikemieseliitin muodostuminen, muutos ja verkostot 1850-1940 (Old Money and the Newcomers: Formation, Change and Networks of Finnish Business Elite 1850-1940) analysoin suurliikemiessukujen muodostumista ja toiminnan jatkuvuutta Suomessa 1800-luvun puolivälistä toisen maailmansodan alkuun. Tutkimuksen keskiössä on useassa polvessa liike-elämässä vaikuttaneiden sukuryhmien ja uusien tulokkaiden konfrontaatio, näiden kahden ryhmän sisäinen ja keskinäinen verkottuminen sekä sen heijastuminen taloudelliseen toimintaan.

Tutkimusintressini ovat sosiaali- ja taloushistoriapainotteisia ja niihin kuuluvat niin eliitti kuin talonpojat, perhehistoria, verkostotutkimus ja sukututkimus.

Alempaa löydät kokoelman keskeisimpiä julkaisujani, ja yksityiskohtaisen curriculum vitaeni löydät täältä (.rtf).

Julkaisuja

Julkaisuluettelo (.rtf)

Teoksia

Aineellista ja aineetonta turvaa. Ruokakunnat, ekologis-taloudelliset resurssit ja kontaktinmuodostus Valkealassa 1630-1750. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Bibliotheca Historica 106. Helsinki 2007.

Seitsemän tytärtä Keuruun Murtomäestä. Tuomas Tuomaanpoika Murtomäen (1776-1855) ja Helena Markuntytär Mäntän (1779-1851) jälkeläiset. Keuruu 2005. 930 s.

Parviaisten suku 1. Kaksi uskontoa, monta maakuntaa. Parviaisten vaiheita 1500-luvulta 1700-luvun alkupuolelle. Otava 1999. 252 s.

Valkealan talonhaltijat 1543-1860. Valkealan historia II. Pieksämäki 1995 (s. 321-566).

Artikkeleita

Henkikirjat - valtiollista väestökirjanpitoa neljällä vuosisadalla. Sukutieto 2008:4.

Kymijoen rantamilta Karjalaan: Nokkanen-Nokkonen -suvun vaiheita 1550-luvulta 1700-luvulle. Genos 2008:1.

Ruokakunnat, taloudellis-ekologiset olosuhteet ja sosiaalinen verkosto maalaisyhteisössä 1630-1750. Artikkeli julkaisussa Yury Shikalov, Tapio Hämynen ja Jukka Partanen (toim.). Väestö ja perhe Karjalassa. Historian tutkimuksia 23. Joensuun yliopisto 2003 (s. 58-63).

Familjen invid flera gränser. Naturresurserna, ekonomin, hushållet och familjen i Valkeala från 1630-talet till stora ofreden. Historisk Tidskrift för Finland 1998:4 (s. 605-636).

A.F. Vuorio, H. Turtola, K.-M. Piilahti, P. Repo, T. Kanninen, K. Kontula, Familial Hypercholesterolemia in Finnish North Carelia: A Molecular, Clinical and Genealogical Study. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Vol. 17, No 11, November 1997 (s. 3127-3138)