Yhteystiedot

Historia (ruots.) on osa filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosta.

Unioninkatu 38 A
PL 59
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 0294 1911 (vaihde

 

Alma-intranet

Emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen, FT

 

Yhteystiedot

Historia
PL 59 (Unioninkatu 38 A)
00014 Helsingin yliopisto

Asunto: Ilotulitustie 4 E 31, 00930 Helsinki
Kotipuh. 050- 380 4678
Sähköposti: y.kaukiainen(at)gmail.com

 

Akateeminen ura

Historian, erit. Euroopan historian professori (1.2.1998 alkaen).
Tätä ennen taloushistorian professori ja apulaisprofessori (1975-, valtiotiet. tdk), Suomen sekä Suomen ja Skandinavian historian assistentti 1970-75.

Tutkimusintressit

Talous- ja sosiaalihistoria, erit. merihistoria, väestöhistoria, Vanhan Suomen historia ja viime aikoina myös tiedonkulun historia. Pääosa tutkimuksista on keskittynyt 1700- ja 1800-lukuihin.

Keskeinen tuotanto

"Viipurin läänin verotus Vanhan Suomen aikana." Historiallinen Aikakauskirja 1:1970.

Suomen talonpoikaispurjehdus 1800-luvun alkupuoliskolla (1810-1853) . Historiallisia tutkimuksia LXXIX. Akat. väitöskirja. Loviisa 1970.

Virolahden historia I. 1850-luvulle . Lappeenranta 1970.

"Viipurin läänin ruotsalaisasutuksen synty varhaiskeskiajalla." Historiallinen Aikakauskirja 2:1974.

Koiviston merenkulun historia. Koivisto I . Lahti 1975.

Social Structure and Demographic Development in a Southern Finnish Parish (Lohja), 1810-50 . Suomalaisen Tiedeakatemian toimi-tuksia B 204. Karkkila 1979.

Lohjalaisten historia 2 (1808-1925) . Hämeenlinna 1980.

"Suomen asuttaminen." Jutikkala, Kaukiainen ja Åström (toim.), Suomen taloushistoria 1. Agraarinen Suomi . Helsinki 1980, ss. 11-145.

"Bidrag till bondens historia i Gamla Finland." Historisk Tidskrift för Finland , 1:1982 ss..

"Vanhan Suomen aikakausi." Karjala 4 . Hämeenlinna 1983, ss 85-121.

"Harvest Fluctuations and Mortality in Agrarian Finland 1810-1870." Bengtsson, Fridlizius and Ohlsson (eds.), Pre-Industrial Population Change . Lund 1984, ss. 235-254.

"Finnland 1860-1913." Fischer (herausg.), Handbuch der euro-päischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte , Band 5. Stuttgart 1985, ss. 261-285.

"Population Growth and Land Availability in South-east Finland c. 1750-1840." Fauve-Chamoux (ed.), Evolution agraire et croissance demographique . Liege 1987, ss. 263-289.

Sailing into Twilight. Finnish Shipping in an Age of Trans-port Revolution, 1860-1914 . Studia Historica 39. Jyväskylä 1991.

"Coal and Canvas: Aspects of Competition between Steam and Sail, c. 1870-1914." International Journal of Maritime History , vol. IV No. 2, December 1992.

"Five Years before the Mast: Observations on the Conditions of Maritime Labour in Finland and Elsewhere." Research in Maritime History , No. 3 (December 1992).

Navigare necesse. Merenkulkulaitos 1917-1992 . Jyväskylä 1992.

A History of Finnish Shipping . Routledge, London and New York 1993.

"Finland and the Core: Stages of Integration (c. 1600-1850). Review . A Journal of the Fernand Braudel center (Binghamton, New York), 2: 1993.

"Owners and Masters: Management and Managerial Skills in the Finnish Ocean-Going Merchant Fleet, c. 1840-1880," in Simon P. Ville and David M. Williams (eds.), Management, Finance and Industrial Relations in Maritime Industries: Essays in International Maritime and Business History , Research in Maritime History, no. 6 (1994), p. 51-66.

"Finnish and International Maritime Labour in the Age of Sail: Was There a Market?", in Lewis R. Fischer (ed.), The Market for Seamen in the Age of Sail , Research in Maritime History, no. 7 (1994), p. 101-110.

"Tons and Tonnages: Ship Measurement and Shipping Statistics." International Journal of Maritime History , no. 1, 1995.

"The maritime labour market: skill and experience as factors of demand and supply," in Paul C. van Royen, Lewis R. Fischer and David M. Williams (eds.), Frutta di Mare. Evolution and Revolution in the Maritime World in the 19th and 29th Centuries (Batavian Lion International, Amsterdam 1998).

"International Freight Markets in the 1830s and 1840s: The Experience of a Major Finnish Shipowner," in Gelina Harlaftis and David J. Starkey (eds.), Global Markets: The Internationalization of the Sea Transport Industries since 1850 . Research in Maritime History, no. 14 (St. John's, Newfoundland, 1998).

Laiva Toivo , Oulu. Jyväskylä 1998.

"Mercantile Contacts and Flows of Information between Spain and Finland before 1850". Enrique Martinez Ruis and Magdalena de Pazzis Pi Corrales (eds.), III Spain and Sweden: Encounters throughout History. Commerce and Navigation between Spain and Sweden throughout History, Puertollano, Fundación Berndt Wistedt 2000, p. 353-363.

"Painetun sanan tulo: kansankulttuurin murros Kaakkois-Suomen rannikolla", Ihmisiä, ilmiöitä ja rakenteita historian virrassa. Professori Antero Heikkiselle 60-vuotispäivänä omistettu juhlakirja, toim. Jukka Korpela, Tapio Hämynen ja Arto Nevala, Hämeenlinna 2001, s. 172-179.

"Shrinking the World: Improvements in the Speed of Information Transmission, c. 1820-1870", European Review of Economic History 1/2001, s. 1-28.

"Wreck-plundering by East Finnish Coastal People - Criminal Tradition or Popular Culture?", Northern Seas . Yearbook 1999, Association for the History of the Northern Seas, St. John's, Newfoundland 2001, s. 85-98.

"The Modernization of Finnish Coastal Shipping and Railway Competition, c. 1830-1913," in J. Armstrong and A. Kunz (eds.), Coastal Shipping and the European Economy 1750-1980 , Mainz, Verlag Philipp von Zabern 2002, p. 75-85.

"Dutch Shipping and the Swedish Navigation Act (1724) S A Case Study ," in Leo Akveld et al. (eds.), In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2003, p. 452-61.

"Information and Maritime History," introduction to Forum "Information and Communication in the Maritime World," International Journal of Maritime History , vol.xiv, n:o 1 (2003), p.153-157.

Sail and Steam: Selected Maritime Writings of Yrjö Kaukiainen (Compiled by Lars U. Scholl and Merja-Liisa Hinkkanen), Research in Maritime History, no. 27,St. John's, Newfoundland, 2004, 266 p.

Rantarosvojen saaristo. Itäinen Suomenlahti 1700-luvulla , SKS: Helsinki 2005, 264 s. (2. p. 2006).

"Foreign Trade and Transport," teoksessa Jari Ojala, Jari Eloranta and Jukka Jalava, The Road to Prosperity. An Economis History of Finland, SKS: Jyväskylä 2006, s. 127-163.

"Journey Costs, Terminal Costs and Ocean Tramp Freights: How the Price of Distance Declined from the 1870s to 2000," International Journal of Maritime History , vol. XVIII No. 2 (December 2006), p. 17-64.

Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun historia , SKS: Hämeenlinna 2008, 585 s.

Growth, Diversification and Globalization: Main Trends in International Shipping since 1850,@ L. R. Fischer and E. Lange (eds.), International Merchant Shipping in the Nineteenth and Twentieth Centuries: The Comparative Dimension (Research in Maritime History, No. 37, St. John=s 2008), p. 1-56.

2009

“The Container Revolution and Liner Freights,” International Journal of Maritime History, Vol. XXI No. 2, December 2009, p. 43-74.

2010
“Konttivallankumous ja Suomi,” J. Ojala, J. Eloranta ja H. Roiko-Jokela, Monelta kantilta: Ilkka Nummelalle omistettu juhlakirja (Jyväskylän yliopisto 2010), s. 191–202.

2011
“Overseas Migration and the Development of Ocean Navigation: A Europe-outward Perspective,” D.R. Gabaccia and D. Hoerder (eds.), Connecting Seas and Connected Ocean Rims: Indian, Atlantic and Oceans and China Seas Migrations from the 1830s to the 1930s (Brill: Leiden/Boston 2011), p. 371–86.

2012
(with Jari Ojala) “Finnish Shipping – A Nordic Exception?” S. Tenold, M.J. Iversen and E. Lange (eds.), Global Shipping in Small Nations: Nordic Experiences after 1960 (Palgrave Macmillan: New York 2012), p. 129–55.

“’ The Advantages of Water Carriages…’: Scale Economies and Shipping Technology, c. 1870–2000,” G. Harlaftis, S. Tenold and J. Valdaliso (eds.), The World’s Key Industry: History and Economics of International Shipping (Palgrave Macmillan: New York 2012), p. 64–87.

Kymenlaakson 1700-luku, Y. Kaukiainen (toim.), Kymenlaakson historia I. Jokilaakso ja rajamaa, esihistoriasta 1810-luvulle (SKS: Helsinki 2012), s. 262–426.

Kymenlaakso uuden aikakauden kynnyksellä, Y. Kaukiainen (toim.), Kymenlaakson historia II. Rajamaasta maakunnaksi, 1820-luvulta 2000-luvulle (SKS: Helsinki 2012), s. 10–29.

Yhteenveto: Kymenlaakson aluekehityksen ääriviivoja, Y. Kaukiainen (toim.), Kymenlaakson historia II. Rajamaasta maakunnaksi, 1820-luvulta 2000-luvulle (SKS: Helsinki 2012), s. 420–435.

2013

Asutus- ja väestökehitys, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Vanhan Suomen aika (Viipurin läänin historia IV, Keuruu 2013), s. 198–222.

Maalaiskylien elämän aineelliset puitteet, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Vanhan Suomen aika (Viipurin läänin historia IV, Keuruu 2013), s. 223–245.

Vanha Suomi Pietarin sotilaallisena suojavyöhykkeenä, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Vanhan Suomen aika (Viipurin läänin historia IV, Keuruu 2013), s. 267–285.

Suuren varustelun aika, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Vanhan Suomen aika (Viipurin läänin historia IV, Keuruu 2013), s. 352–369.

2014

The Role of Shipping in the Second Stage of Globalisation, International Journal of Maritime History, vol. 26, February 2014, p. 64–81.

Viipurin lääni palaa Suomeen – Suomi tulee Viipurin lääniin, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Autonomisen Suomen rajamaa (Viipurin läänin historia V, Keuruu 2014), s. 12–35.

Virkavallasta vuorovaikutukseen, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Autonomisen Suomen rajamaa (Viipurin läänin historia V, Keuruu 2014), s. 36–65.

Kurja vai vauras Karjala – taloudellinen kasvu ja elintason nousu Viipurin läänissä, Y. Kaukiainen, R. Marjomaa ja J. Nurmiainen, Autonomisen Suomen rajamaa (Viipurin läänin historia V, Keuruu 2014), s. 292–298.

Painettavaksi hyväksytty:

The Filipinos of the late 19th century: Finnish sailors on foreign vessels, n. 11 s.
Elikö Vanhan Suomen rahvas kurjuudessa ja sorron alla? (Historiallinen Aikakauskirja 2015), n. 20 s.

Muu toiminta

  • Scandinavian Economic History Review (Odense): päätoimittaja (yhdessä prof. Riitta Hjerppen kanssa) 1998-2002
  • International Maritime Economic History Association: president 1996- 2001
  • International Commission of Maritime History: executive councilin jäsen 1990- 2004