Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


ÅRSSKRIFTEN

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

Sjuttonhundratal är en årligen utkommande tidskrift som ges ut av Sällskapet för 1700-talsstudier i Sverige i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier och Norsk selskap for 1700-tallsstudier.

Årsskriften utges med syfte att vara ett mång- och tvärvetenskapligt forum för forskning om 1700-talet inom humaniora och samhällsvetenskap. Artiklarna är skrivna av historiker, litteraturvetare, konstvetare, filologer, filosofer, idéhistoriker m.m.

Årsskriften har getts ut sedan 2004. Sedan 2009 har årsskriften getts ut i samarbete med Finska sällskapet för 1700-talsstudier och sedan 2010 med det norska motsvarande sällskapet.

Således kan årsskriften i dag ge en utblick mot ett brett nordiskt fält av 1700-talsforskning som presenteras både i form av för årsskriften särskilt skrivna artiklar och genom en omfattande recensionsavdelning. Samtliga artiklar är granskade av för ändamålet valda refereegranskare.

Årsskriften innehåller under vissa år en blandning av olika ämnen, under andra år har man samlat artiklar om något visst tema.

Sjuttonhundratal välkomnar bidrag på skandinaviska språk samt engelska, franska och tyska i form av artiklar, liksom recensioner av nordisk och internationell vetenskaplig litteratur.

Genom denna kanal ges finländska 1700-talsforskare nya möjligheter att publicera sig inför en nordisk och internationell läsekrets. Genom att recensera böcker utgivna i Finland kan vi ge den finländska forskningen mera synlighet. Finländska recensenter kan dock gärna också skriva om böcker som getts ut annanstans.

Sällskapets medlemmar har möjlighet att beställa årsboken enkelt och förmånligt genom att betala medlemsavgift inklusive årsboken.

Finlandsredaktör

Artiklar

Årsskriftens Finlandsredaktör Johanna Ilmakunnas ansvarar för artiklar av skribenter i Finland. Hugade skribenter ombeds ta kontakt före insändande av artikel.

Manuskript sänds som papperskopia samt i digital form som bifogat dokument via e-post till huvudredaktören: johanna.ilmakunnas[AT]helsinki.fi.

Recensioner

Recensionsdirektör i Finland är Henrika Tandefelt. Manuskript sänds i digital form som bifogad dokument via e-post till recensionsredaktören: henrika.tandefelt[AT]helsinki.fi.

Anvisningar för skribenter

Detaljerade anvisningar för skribenter finns på svenska sällskapets webbplats:

https://www.1700-tal.se/skribenter.html

 

 

 

In english Suomeksi En Francais