Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


BLI MEDLEM

Som medlemmar i föreningen kan antas forskare och andra enskilda eller juridiska personer, som avlägger av årlig medlemsavgift. Sällskapet kan till hedersmedlem kalla person som genom särskilda insatser befrämjat sällskapets syften.

Medlemskap kan ansökas med
ansökningsblankett som skickas till
adressen:

Finska sällskapet för 1700-talsstudier,
Historiska institutionen,
PB 59,
00014 Helsingfors universitet.

Blankett kan rekvireras från samma adress eller elektroniskt:

Ansökningsblankett

 

(Obs! Blanketterna är i pdf-format. För att kunna läsa dem behöver du
programmet Acrobate Reader, som kan laddas ned gratis från Adobes hemsidor.)
   

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR 2016

Sällskapets Sällskapets höstmöte har fastslagit avgifterna för år 2016. Medlemsavgiften är 30 EUR (inklusive den sammannordiska årsboken Sjuttonhundratal - Nordisk Yearbook for Eighteenth-Century Studies) eller 20 EUR (utan årsbok). Medlemsavgiften för studerande är 20 EUR respektive 10 EUR (utan årsbok). För understödmedlemmar är medlemsavgiften 200 EUR.

I medlemsavgiften ingår medlemsskapet i 1700-talsstudiers internationella takorganisation ISECS.

Medlemsavgiften kan inbetalas till sällskapets konto Ålandsbanken, IBAN: FI77 6601 0003 4399 40.

(Webbanker: Nordea | Handelsbanken | Sampo | Osuuspankit | Säästöpankki | Aktia | Ålandsbanken)

För mer information vänligen, kontakta info-1700(at)helsinki.fi

 

 

Sällskapets
medlemmar

Medlemmar som önskar införa
adressförändringar ombedes
skriva till
info-1700(at)
helsinki.fi

 

In english Suomeksi En Francais