Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


LÄNKAR

Historieservrar - Sällskap och föreningar - Forskning - Bibliotek - Muséer - Bokhandel - Nättidningar - Universitet i Finland

ISECS & syskoninstitutioner

ISECS hemsida, http://www.isecs.org/

Syskoninstitutioner med hemsida: Sverige | Norge | Island | Frankrike | Brittiska öarna | Irland |Schweiz | Österrike | Kanada |USA

Historieservrar

Agricola - Suomen historiaverkko

Sällskap och föreningar

http://www.c18.org/ International Society for Eighteenth-Century Studies. Takorganisation för de nationella 1700-talssällskapen. Innehåller uppgifter om sällskapets kongresser o.d. samt mycket 1700-talslänkar, dock med betoning på det anglosaxiska och västeuropeiska, mindre tyskt och mellaneuropeiskt.

http://www.voltaire.ox.ac.uk/ Voltaire Foundations hemsidor med texter, bilder, böcker, program, övriga sällskap, medlemsförteckning m.m. Sidor på franska och engelska.

http://www.centre.c18.org/ Det andra Voltaire-sällskapet, Centre International d'étude du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire, många goda länkar. Sidor på franska och engelska.

http://www.stael.org/ Société d'études Staëlienne. Artiklar och information om kollokvier: "littérature, histoire et politique, des Lumières au romantisme"

http://www.tidigmusik.com/ Förening för tidigmusik, Sverige. Allt från renässans till 1700-tal.

http://www.bellman.net/ Resursen på webben för alla Bellmanvänner. "Den Svenske Ankreon": http://www.cm-bellman.com/

Forskning

http://www.uni.potsdam.de/u/fea/ Forschungszentrum Europäische Aufklärung. Omfattande hemsidor som verkar ge god inblick i den tyska upplysnings- och 1700-talsforskningen. Lång, systematisk och god länkförteckning!

http://www.goethe-net.de/ portalsida för texter, forskning o.d. relaterat till Goethe och hans tid.

http://www.crlv.org/ Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (Université Paris-Sorbonne / Paris IV), ett mångsidigt och intressant centrum för res- och reslitteratursforskning. Presentation av centrets rikliga program och seminarier samt länkar.

http://www.pushkinhouse.spb.ru/ Institutet för litteraturforskning inom Ryska vetenskapsakademin, "Pushkinskij dom", är ett centralt forskningsinstitut för den ryska 1700-talsforskningen. Ger ut årsboken "XVIII vek" (det 18:e århundradet).

ideashistory.org.ru St Petersburg Center for History of Ideas, som är ett institutföretag, specialiserat på upplysningens tid. Institutet arrangerar konferenser och sommarkurser, utger publikationer samt är involverat i en mängd samarbetsprojekt, framför allt med instanser i Skottland. (Utförliga engelskspråkiga sidor!)

http://www.sfn.uni-muenchen.de/ är en omfattande akademisk server för tidigmodern tid (sfn står för Server Frühe Neuzeit 1500-1800) som karakteriserar sig själv som "virtuelle Fachbibliothek". Underportaler för litteraturtjänst och recensioner, olika teman, bl.a. Frankrike och Italien, därtill arkiv, bibliotek, hjälpvetenskaper och e-texter.

http://www.weimar-klassik.de/ leder fram till Goethetidens värld och de förnäma arkiven i Weimar, Stiftung Deutscher Klassik, med en mängd författarkvarlåtenskaper, publikationer, evenemang och forskning.

www.chivalricorders.org/index3.htm För alla som intresserar sig för adel och riddarordnar under tidigmoderntid.

http://www.indiana-edu/~ahr/darnton//, http://www.indiana.edu/~ahr/darnton/pocn/ Robert Darntons hemsidor

http://www.svenskhistoria.se/ Nättidningen Svensk Historia, en nyhetstidning om svensk historia.

Bibliotek

http://www.lib.helsinki.fi/ Helsingfors universitetsbibliotek och Finlands nationalbibliotek. På sidorna finns den elektroniska katalogen HELKA m.fl. kataloger samt uppgifter om bibliotekets specialsamlingar (Slavica-biblioteket, Monrepos-samlingen etc.).

http://www.kb.se/ Kungliga Biblioteket, Stockholm. På sidorna hittas den svenska onlinekatalogen LIBRIS över vetenskapsbiblioteken i Sverige och särskilt specialdatabaserna: SB17, en glänsande och fullständig bibliografi över allt tryck i Sverige inkl. Finland för åren 1700-1829, därtill också klassikern "Collijn", motsvarande bibliografi för 1600-talet. Specialbibliografier : Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi
Svensk musikhistorisk bibliografi
Svensk konstvetenskaplig bibliografi
Svensk historisk bibliografi

w3.ub.uu.se Uppsala universitetsbibliotek med katalogen DISA och uppgifter om bibliotekets specialsamlingar.

http://www.kb.dk/ Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, med online-katalogen REX, ELEKTRA "e-ressourcer" och introduktion till den danska forskningsvärlden.

http://www.hab.de/ Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Forschungs- und Studienstätte für europäische Kulturgeschichte. Viktigt bibliotek för alla barock- och 1700-talsforskning. Sidorna innehåller omfattande länk- och katalogförteckningar samt egna publikationer och uppgifter om program och evenemang.

http://www.bnf.fr/ Bibliothéque nationale de France, med de fina katalogerna BN-OPALE PLUS ja BN-OPALINE, som innehåller rikligt med bibliografisk information. Dessutom ges introduktion till bibliotekets specialsamlingar, t.ex. grafiksamlingen, musik-teater-samlingen. Från sidorna finns också en länk till det elektroniska Gallica-biblioteket, Bibliothéque numérique, som innehåller flera franska klassiska texter.

http://www.nlr.ru/ Rysslands nationalbibliotek (Rossijskaja Natsionalnaja Biblioteka) i S:t Petersburg, som innehåller goda presentationer av bibliotekets egna forskningsprojekt, publikationer, utställningar och samlingar. Det ryska 1700-talets viktigaste samlingar finns främst i detta bibliotek, bl.a. Voltaires bibliotek. Sidorna har lite introduktion på engelska.

http://www.rsl.ru/ Ryska statsbiblioteket (Rossijskaja Gostudarstvennaja Biblioteka), ett annat stort ryskt bibliotek med viktiga samlingar. Källor och textkorpusar.

gutenberg.aol.de Projekt Gutenberg, 350 tyska klassiska författare, 250 000 sidor litteratur. Gallica-biblioteket med franska klassiska texter, se

www.weimar-klassik.de/haab/ En av de finaste rokokobibliotek i Europa, Anna Amalia Bibliothek i Weimar.

Muséer

http://www.nba.fi/museums/Ovmus/ Detta är adressen till Museiverkets svenska sidor över deras museer i Finland, vägen till ett flertal museer, herrgårdar och slott i Finland.

www.nba.fi/NATMUS/infofin.html Finlands Nationalmuseum.

http://www.suomenlinna.fi/ Sveaborg. Uppgifter om fästningens historia och nutid, samt museer. Svenska, finska, engelska.

http://www.chateauversailles.fr/ Versailles, köp inträdesbiljetter i förväg, se samlingar, kalender etc.

http://www.drottningholmsteatern.dtm.se/ Kan besökas på nätet om man inte har möjlighet att resa till Drottningholm själv, vilket rekommenderas.

http://www.stockholmsmuseer.com/

www.royalcourt.se/slott/index.html H är finner man alla de kungliga slotten i Sverige.

http://www.museum.ru/ En portaladress till alla ryska museer. Många har mycket fina, sponsorerade engelsa sidor.

Bokhandel

http://www.chapitre.com/ Antikvariat och vanlig bokhandel via internet, öppnar den franska bokvärlden.

Nättidningar

http://www.svenskhistoria.se/ En nyhetstidning om svensk historia, innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar.

http://www.ennenjanyt.net/ En finsk historisk nättidning: aktuell forskning, nyheter och granskningar.

Universitet i Finland

http://www.helsinki.fi/ Helsingfors universitet
http://www.abo.fi/ Åbo Akademi
http://www.utu.fi/ Åbo universitet
http://www.uta.fi/ Tammerfors universitet
http://www.oulu.fi/ Uleåborgs universitet
http://www.jyu.fi/ Jyväskylä universitet
http://www.uku.fi/ Kuopio universitet
http://www.uwasa.fi/ Vasa universitet
http://www.joensuu.fi/ Joensuu universitet
http://www.urova.fi/ Lapplands universitet

Historieservrar - Sällskap och föreningar - Forskning - Bibliotek - Muséer - Bokhandel - Universitet i Finland

 

 

 

In english Suomeksi En Francais