Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


STYRELSEN 2016

På sällskapets höstmöte den 10 oktober 2015 valdes följande styrelse för år 2016:

 • ordförande prof. Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo Universitet
 • viceordförande docent Timo Kaitaro, Helsingfors universitet
 • viceordförande fil.dr. Charlotta Wolff, Helsingfors universitet
 • sekreterare fil. mag. Elina Maaniitty, Helsingfors universitet
 • skattmästare Lauri Viinikkala, Åbo Universitet
 • fil. mag. Sophie Holm, Helsingfors universitet
 • musikdoktor Assi Karttunen, Sibelius-Akademi
 • fil. lic. Markku Kekäläinen, Helsingfors universitet
 • docent Henrik Knif, Åbo Akademi
 • fil. tri Päivi Räisänen-Schröder, Helsingfors universitet
 • fil. mag, arkitekt Panu Savolainen, Åbo universitet
 • fil. dr. Mikko Tolonen, Helsingfors universitet


 

Se även sällskapets kalender

In english Suomeksi En Francais