Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


FINSKA SÄLLSKAPET FÖR 1700-TALSSTUDIER RF

Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf:s mål är att som ett riksomfattande organ skapa och upprätthålla kontakter mellan 1700-talsforskare i Finland, både över regionala och disciplinära gränser.

Sällskapet befrämjar och samordnar studier och forskning som berör 1700-talet inom alla vetenskapliga discipliner, ordnar vetenskapliga sammankomster, programaftnar och exkursioner samt upprätthåller och förmedlar kontakter mellan forskare både på det nationella och på det internationella planet. Sällskapet tjänar i första hand det akademiska fältet, men verksamheten kan också rikta sig till en större allmänhet.

Sällskapet grundades den 3 april 2001 och anslöts under år 2001 till International Society for Eighteenth-Century Studies - Société internationale d'études du dix-huitième siècle (ISECS - SIEDS) som är en takorganisation för de nationella sällskapen för 1700-talsstudier.

Senaste uppdatering: den 26 februari 2016

 

 

Aktuellt

In english Suomeksi En Francais