SUOMEN 1700-LUVUN TUTKIMUKSEN SEURA
Esittely
Hallitus
Jäsenet
Säännöt
Ajankohtaista
Kalenteri
Ilmoitukset
Linkit
Liity
Vuosikirja

Yhteystiedot

info-1700(at)
helsinki.fi

 

 

.

 

VUOSIKIRJA

Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies

Sjuttonhundratal on vuosittain ilmestyvä aikakauskirja. Sitä julkaisee Sällskapet för 1700-talsstudier i Sverige yhteistyössä Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran ja Norsk selskap for 1700-tallsstudier'n kanssa.

Vuosikirja on tarkoitettu moni- ja poikkitieteelliseksi foorumiksi 1700-lukua käsittelevälle humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. Artikkelien kirjoittajat ovat esimerkiksi historiotsijoita, kirjallisuustieteilijöitä, taiteentutkijoita, kielitieteilijöitä, filosofeja ja aatehistorioitsijoita.

Vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 2004 lähtien. Vuodesta 2009 sitä on julkaistu yhteistyössä Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran sekä 2010 lähtien Norjan vastaavan seuran kanssa.

Vuosikirja tarjoaa näin ollen laajan näköalan pohjoismaiselle 1700-luvun tutkimuksen kentälle, joka esittäytyy sekä vuosikirjassa julkaistuissa artikkeleissa että kattavassa joukossa kirjallisuusarvioita. Kaikki artikkelit tarkastetaan, eli ne ovat käyneet läpi referee-arvioinnin.

Toisinaan vuosikirjan artikkelit kattavat eri aihepiirejä, kun taas joinain vuosina artikkelit liittyvät ennalta määrättyyn teemaan.

Sjuttonhundratal ottaa vastaan kirjoituksia, jotka on laadittu skandinaavisilla kielillä tai englanniksi, ranskaksi tai saksaksi. Kirjoitukset voivat olla artikkeleja tai kirja-arvioita, joissa käsitellään pohjoismaista tai kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Tämän kanavan kautta suomalaisille 1700-luvun tutkijoille tarjoutuu uusia julkaisumahdollisuuksia, joiden avulla tavoittaa pohjoismaista ja kansainvälistä yleisöä. Kirja-arvioiden kautta suomalainen tutkimus saa myös lisää näkyvyyttä. Suomalaiset voivat toki kirjoittaa arvioita myös muualla julkaistuista teoksista.

Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran jäsenillä on mahdollisuus tilata vuosikirja yksinkertaisesti ja edullisesti suorittamalla vuosikirjan kattava jäsenmaksu.

Toimituskunta Suomessa

Artikkelit

Vuosikirjan Suomen maatoimittaja Johanna Ilmakunnas vastaa Suomessa laadituista artikkeleista. Artikkelin laatimisesta kiinnostuneita kirjoittajia pyydetään ottamaan yhteyttä ennen kuin artikkelia tarjotaan toimitukselle.

Käsikirjoitukset toimitetaan paperikopiona sekä sähköisessä muodossa sähköpostin liitetiedostona toimittajalle (johanna.ilmakunnas[AT]helsinki.fi).

Kirja-arviot

Kirja-arvosteluista Suomessa vastaava toimittaja on Henrika Tandefelt. Käsirkirjoitukset lähetetään sähköisessä muodossa sähköpostin liitteenä arvostelutoimittajalle (henrika.tandefelt[AT]helsinki.fi).

Ohjeita kirjoittajille

Yksaityiskohtainen ohjeistus kirjoittajille on saatavilla Ruotsin seuran verkkosivuilla:

https://www.1700-tal.se/skribenter.html

 

 

 

 

 

 

In english På svenska En francais