SUOMEN 1700-LUVUN TUTKIMUKSEN SEURA
Esittely
Hallitus
Jäsenet
Säännöt
Ajankohtaista
Kalenteri
Ilmoitukset
Linkit
Liity
Vuosikirja

Yhteystiedot

info-1700(at)
helsinki.fi

 

 

.

 

SÄÄNNÖT

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry - Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § SEURAN TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on edistää ja koordinoida 1700-lukuun liittyvää tutkimusta kaikilla tieteenaloilla järjestämällä tieteellisiä kokouksia, teemailtoja ja retkiä sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä tutkijoiden välille sekä Suomessa että kansainvälisestikin. Toiminta voidaan suunnata myös suurelle yleisölle, ja se voi sisältää yhteistyötä muiden yhdistysten ja instituutioiden kanssa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä tutkijoita sekä muita luonnollisia ja juridisia henkilöitä, jotka suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa syyskokous. Seura voi kunniajäsenekseen kutsua sen tarkoituksia erityisellä tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee, kuuluu puheenjohtaja, yhdestä kahteen varapuheenjohtajaa, sihteeri, rahastonhoitaja sekä viidestä seitsemään jäsen-tä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, niin, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa (heidät voidaan valita uudelleen). Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on paikalla. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILINPITO

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus tulee jättää tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuslausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous järjestetään maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa. Yhdistys voi järjestää ylimääräisen kokouksen kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä.

8 § YHDISTYSKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu jäsenet koolle kirjeitse, joka tulee postittaa viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.

9 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
5. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
6. Vahvistetaan talousarvio.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 4 §:n mukaisesti.
8. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.
9. Käsitellään muut asiat, jotka on saatettu hallituksen tietoon viimeistään viikkoa ennen kokousta ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 § KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
3. Vahvistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus ja tilinpäätös.
5. Käsitellään tilintarkastuskertomus.
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään tili- ja vastuuvapaus hallitukselle.
7. Käsitellään muut asiat, jotka on saatettu hallituksen tietoon viimeistään viikkoa ennen kokousta ottaen huomioon yhdistyslain 24 §: määräykset.

11 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAAMINEN

Sääntöjen muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous, jos kolme neljäsosaa läsnäolevista jäsenistä kannattaa ehdotusta. Kokouskutsussa pitää erikseen mainita, jos kokouksessa aiotaan muuttaa sääntöjä tai purkaa yhdistys. Jos yhdistys puretaan, tulee sen varat käyttää siten, että käyttötarkoitus on sopusoinnussa pykälässä kaksi määriteltyjen yhdistyksen tavoitteiden kanssa.

 

 

 

 

 

In english På svenska En francais