Kontaktuppgifter

Historia är en del av institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning.

Unionsgatan 38 A
PB 59
00014 Helsingfors universitet
tel. +358-(0)294 1911 (växel)

 

Alma-intranet

Välkommen!

HUOM! Historian laitos muuttuu 1.1.2010 osaksi filosofian, historian, kulttuurien ja taiteen tutkimuksen laitosta. Samalla postuvat käytöstä historian laitoksen verkkosivut. Tammikuusta alkaen kullakin oppiaineella - historialla (ruots.), Suomen ja Pohjoismaiden historialla sekä yleisellä historialla - on omat verkkosivunsa. Uudet oppiainesivut löydät osoitteista:

Suomen ja Pohjoismaiden historia
http://www.helsinki.fi/suomenhistoria

Yleinen historia
http://www.helsinki.fi/yleinenhistoria

Historia (ruots.)
http://www.helsinki.fi/historia

 


 

De äldsta lärostolarna vid institutionen härstammar från akademien i Åbo, grundad år 1640 och överförd till Helsingfors år 1828.

Idag undervisas här historia på svenska samt Finlands och Nordens historia och allmän historia på finska. Institutionen har även kurser på engelska.

Kansliet ligger i Helsingfors nyklassiska stadskärna, granne med Nationalbiblioteket, Riksarkiv och Helsingfors lutherska domkyrka. Huvudbyggnaden ritades av C. L. Engel och var ursprungligen en militärskola för faderlösa barn. I mitten av 1800-talet flyttade ett sjukhus in och stannade kvar ända tills byggnaden renoverades och överläts åt historiska institutionen år 1998.