Kontaktuppgifter

Historia är en del av institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning.

Unionsgatan 38 A
PB 59
00014 Helsingfors universitet
tel. +358-(0)294 1911 (växel)

 

Alma-intranet

Välkommen!

De äldsta lärostolarna vid institutionen härstammar från akademien i Åbo, grundad år 1640 och överförd till Helsingfors år 1828.

Idag undervisas här historia på svenska samt Finlands och Nordens historia och allmän historia på finska. Institutionen har även kurser på engelska.

Kansliet ligger i Helsingfors nyklassiska stadskärna, granne med Nationalbiblioteket, Riksarkiv och Helsingfors lutherska domkyrka. Huvudbyggnaden ritades av C. L. Engel och var ursprungligen en militärskola för faderlösa barn. I mitten av 1800-talet flyttade ett sjukhus in och stannade kvar ända tills byggnaden renoverades och överläts åt historiska institutionen år 1998.

Observera att Historiska institutionen med sina egna webbsidor upphörde som sådan den 1.1 2010 då den samordnades i den nya institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning.

Kandidatprogrammet i historia och magisterprogrammet i historia börjar på hösten 2017.