Ympäristötutkimuspäivä 2010 (HENVI Science Day)

HENVI järjestää joka kevät monitieteisen ja kansainvälisen Ympäristötutkimuspäivän (HENVI Science Day), joka keskittyy ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. Tänä vuonna aiheena on: Ympäristön vierasaineet: Monitieteistä tutkimusta riskeistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista

Aika ja paikka: Torstai 22.4.2010 Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Pieni juhlasali. Ympäristötutkimuspäivä on maksuton ja kaikille avoin.

N.B. Ympäristötutkimuspäivän ohjelma

Ympäristötutkimuspäivä pureutuu ajankohtaisiin kysymyksiin ympäristön kemikalisoitumisesta ja ympäristön vierasaineista.  Maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 100 000 erilaista kemikaalia, ja vaikka niiden terveysvaikutuksiin on kiinnitetty huomiota jo pitkään, tutkimuksesta huolimatta vain harvojen käytössä olevien kemikaalien vaikutukset ja riskit ympäristölle, tai laajemmin yhteiskunnalle, tunnetaan tarkasti. Lisäksi aivan uudenlaisten aineiden (mm. nanoteknologia- ja materiaalit) käyttö on lisääntynyt.  Koska tiedämme vähän vierasaineiden lopullisista vaikutuksista, niiden käyttöön liittyy monia niin ekologisia, kemiallisia kuin yhteiskunnallisiakin riskejä.

Ympäristötutkimuspäivä pyrkii nostamaan ympäristön vierasaineisiin, kemikalisoitumiseen ja näihin liittyviin riskeihin kietoutuviin yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyvät ongelmat moni- ja poikkitieteisen tarkastelun keskiöön ja lähestymään ongelmia ratkaisuhakuisesti. Tavoitteena on sitoa uusinta tieteellistä tutkimusta ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja käytännön ratkaisuihin. Aihepiiri on erittäin ajankohtainen ja linkittyy mm. läheisesti v. 2007 voimaan astuneeseen REACH-asetukseen sekä nyt Helsingissa toimivan ECHA kemikaaliviraston toimintaan.

 

Posterin ilmoittaminen

Wine and snack- tilaisuudessa ohjelman päätteeksi järjestetään pienen juhlasalin aulassa posteritilaisuus. Tilaisuudessa esisteltävät tutkimukset voivat olla monelta eri ympäristötutkimuksen alalta: ekotoksikologiasta, ympäristökemiasta, ympäristötieteestä ja -politiikasta, maaperätieteestä, nanoteknologiasta jne. Posterin koko on A0 (max). 

Maj ja Tor Nesslingin säätiö tukee Ympäristötutkimuspäivän järjestämistä.

 

Opiskelijoille

1) Ympäristön vierasaineet -kurssi ja työpaja, 4 op

Ympäristötutkimuspäivän yhteydessä järjestetään ympäristötutkimuspäivän aiheesta eli ympäristön vierasaineista kurssi ja työpaja opiskelijoille. Ympäristötutkimuspäivän vierailevia puhujia on kutsuttu opettajiksi työpajaan. Opiskelijatyöpaja järjestetään 21. huhtikuuta eli edellisenä päivänä ennen ympäristötutkimuspäivää. Kurssi sisältää ryhmätyöskentelyä, tiedonhakua, raportin kirjoittamista sekä työpajaan ja ympäristötutkimuspäivään osallistumista. Kurssin kieli on englanti.

N.B. Lue lisää kurssista ja työpajasta

2) Kirjoita Ympäristötutkimuspäivän esityksistä lyhennelmät, 1 op

Koska kirjoittaminen on tehokas tapa oppia, ympäristötutkimuspäivän yhteydessä voi kirjoittaa esityksistä lyhennelmät, jotka muodostavat opintojakson "Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa", 1 op. Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteiseen sivuaineeseen (YMS).

N.B.Lue lisää lyhennelmien kirjoittamisesta