Yhteystiedot

HENVI
PL 65
00014 Helsingin yliopisto

henvi email

Tarkemmat yhteystiedot >>

 

 

 

Kohti kestäviä ratkaisuja – Helsinki Sustainability Science Centre

Kestävään kehitykseen keskittyneen keskuksen ytimen muodostaisivat tieteidenvälinen tutkimus, opetus ja yhteistyö yli yliopisto- ja yritysrajojen.

Kestävien ratkaisujen tunnistamiseen ja toteuttamiseen tarvitaan sekä tieteidenvälistä yhteistyötä että tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutusta. Helsinki Sustainability Science Center-aloitteen tavoitteena on luoda keskus, jonka ytimen muodostavat tieteidenvälinen tutkimus ja opetus sekä yhteistyö muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tämän vuoksi Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen-ja opetuksen yksikkö HENVI kutsui 31.3.2016 yliopiston tutkijoita keskustelemaan Helsinki Sustainability Science Center -aloitteesta. Keskustelutilaisuuden tarkoituksena oli pohtia niitä haasteita, mahdollisuuksia ja synergiaetuja, jotka liittyvät keskuksen perustamiseen.

Monialaista yhteistyötä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
Vararehtori Keijo Hämäläinen korosti tilaisuuden aluksi, että erinomaisen ja laadukkaan tieteentekemisen lisäksi yliopistojen työn tulee olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Innovatiiviset verkostot ja uudet yhteistyön mallit mahdollistavat uudenlaisten ratkaisuvaihtoehtojen ja toimivien käytäntöjen löytymisen. Tieteenalaperustaisen tutkimuksen lisäksi kestävämpi yhteiskunta edellyttää eri alojen osaamista yhdistävää, hyödyntävää ja vahvistavaa tutkimusta ja opetusta, jotta päästään kohti kestävämpää tulevaisuutta.


Tutkimus: Uutta tietoa monimutkaisista sosio-ekologisista systeemeistä ja muutosprosesseista  
Opetus: Uutta tieteidenvälistä osaamista kestävyyden haasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Käytännöllisiä ratkaisuvaihtoehtoja yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja yrityksille

Timantin hiomista – tiedosta toimintaan
Vararehtori Hämäläinen innosti kuulijakuntaansa vertaamalla aloitetta hiomista vaativaan timanttiin. Tilaisuus tuottikin runsaasti ideoita Helsinki Sustainability Science Centerin kehittämiseen ja loi yhteyksiä keskuksen toiminnasta kiinnostuneiden välille.  Puheenvuoroissa pohdittiin esimerkiksi kestävyyden sisältöä ja tieteen roolia yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa.

Seuraavien kuukausien aikana aloitteen työstäminen jatkuu. Rehtorin perustama suunnittelutyöryhmä tarkastelee Helsingin yliopistossa tehtävää kestävyyteen liittyvää tutkimusta, valmistelee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä luonnostelee sopimuksen keskuksen perustamiseksi.
Suunnittelutyötä jatketaan osallistavasti ja vuorovaikutteisesti, ja keskukseen perustamiseen liittyviä ideoita toivotaan kaikilta keskuksen toiminnasta kiinnostuneilta. Hankkeen etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan HENVIN verkkosivuilla (www.helsinki.fi/henvi).

Työryhmä:
Professori Jari Niemelä (HY)
MMT Jyrki Aakkula (LUKE)
Professori Axel Fleisch (HY)
Professori Janne Hukkinen (HY)
Professori Kai Kokko (HY)
Professori Kristina Lindström (HY)
Professori Raimo Lovio (Aalto-yliopisto)
Professori Per Mickwitz (SYKE)
Yliopistonlehtori Anja Nygren (HY)
Professori Anne Toppinen (HY)
Professori Mari Vaattovaara (HY)
Professori Timo Vesala (HY)

 > >Kaikki uutiset

27.04.2016

 


Oikopolut