Yhteystiedot

HENVI
PL 65
00014 Helsingin yliopisto

henvi email

Tarkemmat yhteystiedot >>

 

 

Monitieteinen Itämeri pro gradu -yhteistyö alkaa!

Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto aloittavat yhteisen graduprojektin, joka on osa Helsingin ja Turun kaupunkien vuonna 2007 käynnistämää Itämerihaastetta. Tämä projekti koostuu neljästä gradusta. Graduprojektin ohjaukseen ja tukeen osallistuu laaja tiimi asiantuntijoita Helsingin yliopistosta (HY), Helsingin kaupungilta (HEL), Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Aalto-yliopistosta (Aalto) ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä (VHVSY). Tällä pyritään edistämään käytännön kannalta tärkeiden kysymysten muotoutumista tutkimuskysymyksiksi, tiedon tuottajien ja käyttäjien vuorovaikutusta tutkimushankkeen eri vaiheissa, tutkimustiedon tehokasta välitystä sekä julkisten aineistojen tehokasta hyödyntämistä. Tähän projektiin haettin neljää opiskelijaa tekemään pro gradu –tutkielma. Rahoituksen pro gradu- stipendeihin on myöntänyt Helsingin Energian 100-vuotisrahasto

Pro gradujen stipendien saajat:
Gradu 1: Hevosten jaloittelutarhojen ravinnekuormituksen arviointi ja ehkäiseminen. Anna-Maria Tuovinen


Gradu 2: Lumi pienen muoviroskan varastona ja kuljettajana. Kaisa Pikkarainen


Gradu 3: Typpilannoituksen ohjaus vesiensuojelun näkökulmasta: määrärajoite, lannoitevero vai päästövero? Anthony Starr


Gradu 4: teema luonnonvaraoikeudesta ja hajakuormituksen sääntelystä. Anna Hulkkonen


Yhden stipendin suuruus on 3000 e, lisäksi graduille 1 ja 2 myönnettiin 1000 e analyysikuluihin. Pro gradu -työn tekeminen aloitetaan vuoden 2016 alussa, ja tuloksia tulee esitellä lokakuussa 2016 Helen Oy:n järjestämässä seminaarissa. Graduprojektia aikatauluttavat kolme yhteistä työpajaa työskentelyn alussa, puolivälissä ja lopussa.

 

 > >Kaikki uutiset

13.01.2016

 


Oikopolut