Monitieteinen Itämeri-tutkimusohjelma (MULTIDOM)

multidomMultidom on monitieteinen tutkimusryhmä, jossa on asiantuntijoita maaperäekologiassa, hydrobiologiassa, ympäristötaloustieteessä ja ympäristöhistorian ja -politiikan tutkimuksessa. Yhteistyötahoina toimivat Suomen Ympäristökeskus ja Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.

HELCOM on arvioinut orgaanisen aineiden kuormituksen olevan erittäin merkittävä ympäristöhaitta Itämerelle. Liuenneen  eloperäisen aineksen (hiili) laskennallinen ihmisen aiheuttama kuormitus on erittäin suuri etenkin Suomen- ja Vironlahdessa. Tällä hetkellä on vain vähän tutkimustietoa liuenneen orgaanisen aineen (Dissolved Organic Matter) hallinnasta tai vaikutuksista Itämeren ekosysteemiin ja toimintaan.

MULTIDOM tutkimushankkeen tavoitteena on monitieteisen tutkimuksen avulla selvittää DOM:n vaikutukset Itämereen ja kuinka kuormitusta tulisi hallita. Hanke muodostuu kolmesta tutkimuspaketista ja yhdestä kuvataidepaketista:

WP 1: DOM kuormituksen arvointi Itämereen ja optimaalisten kuormitusvähennystoimenpiteiden arviointi (HY ja MTT).

WP 2: Jokien aiheuttaman DOM kuormituksen arviointi, riski- ja päätösanalyysit (HY ja SYKE).

WP 3: Itämeren ympäristöhistoria (HY).

WP 4: Veden väri ja eloperäinen aines (Tuula Närhinen)

Tutkimushankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Ilmo Massa, Ympäristötieteiden laitos.

>>Multidom hankkeen esittely 01.03.2012

Lisätietoa ohjelmasta englanniksi.

 

2.11.2012