Ympäristötutkimus

Tehdas, kuva: Tiina Airamo

HENVIn kantavana teemana on monitieteisyys ja tieteidenvälisyys humanistisen/yhteiskuntatieteellisen ja luonnontieteellisen ympäristötutkimuksen rajapinnoilla. Ympäristötutkimus koskettaa lähes kaikkia Helsingin yliopiston aloja, ja eri tieteiden rajapinnoilta on mahdollista löytää uusia tieteellisiä ratkaisuja ympäristöongelmiin.

HENVIn tutkimustavoitteena on edistää innovatiivista ja tieteidenvälistä ympäristötutkimusta erityisesti humanistisen/yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden rajapinnoilla. HENVI perustaa toimintansa HY:n vahvoihin ympäristötutkimuksen aloihin ja tukee uusia nousevia aloja ajankohtaisten teemojen piirissä. HENVI järjestää tieteidenvälisen ympäristötutkimuksen jatkokoulutusta ja koordinoi koko HY:n ympäristötutkimusta. HENVIn ympäristötutkimus tukee kestävän kehityksen päämäriä.