Metsät ja ilmastonmuutos: Optimizing forest management and conservation to account for multiple interactions with the climate

forest Metsät tarjoavat monenlaisia hyödykkeitä ja (ekosysteemi)palveluita. Joillain näistä on tarkasti määritelty arvo (puutavara, paperi), vähemmän tarkka arvo (hiilinielu, albedo), tai hyvin vaikeasti määriteltävä arvo (diversiteetti, virkistys). Arvot pitää pystyä määrittämään, jotta metsien käyttöä voidaan optimoida. Metsien käytön hyväksyttävyyttä täytyy myös analysoida, millaisia preferenssejä ihmiset ja yhteiskunta asettavat metsätaloudelle, ilmastonmuutoksen hidastamiselle ja sopeutumiselle.


 

Tutkimusohjelman tavoitteena on:

1) Analysoida metsätalouden kaikki potentiaalisesti tärkeät ilmastovaikutukset
2) Tutkia miten metsien käyttö ja suojelu tuottavat korkeimman mahdollisen taloudellisen ja sosiaalisen arvon, kun niiden kaikki ilmastovaikutukset otetaan huomioon

Hankkeen keinot:

1. Tutkitaan miten erilaiset metsänkäyttötavat vaikuttavat ilmastoon: KHK, VOC, aerosolit, albedo: kenttämittaukset, meta-analyysit ja mallitus, biologiset ja fysikaaliset prosessit

2. Tutkitaan miten päästöt vaikuttavat ilmakehän ominaisuuksiin ja säteilytaseeseen suuraluetasolla: fysikaaliset ilmakehämallit, säämalli

3. Etsitään taloudelliset optimit erilaisille metsänkäsittelyskenaarioille, ottaen huomioon ilmastovaikutukset: taloudelliset optimointimallit.

4. Analysoidaan millaisia preferenssejä yleisö asettaa ilmastonmuutoskysymyksille (torjunta, sopeutuminen) metsätaloudessa: sidosryhmäanalyysit, kyselytutkimukset

5. Tutkitaan politiikkainstrumentteja, joilla voitaisiin saavuttaa parhaat tulokset ottaen huomioon metsätaloussektorin yhteiskunnalliset ja ilmastolliset vaikutukset sekä kansainväliset sopimukset: suuraluetason optimointimallit.

Hanke toteutetaan 11 itsenäisen työpaketin muodossa. Työpaketit ja vastuuhenkilöt.

HENVI-Forest tutkimushankkeen vastuullinen johtaja on professori Eero Nikinmaa Metsätieteiden laitokselta. Tutkimusohjelma toteutetaan läheisessä yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa.

Henvi-Forest hankkeen esittely 01.03.2012

Lisätietoa ohjelmasta