Vaihtoehtoiset opinnot

Pikalinkit kampusten kursseihin Keskusta, Kumpula, Viikki.

Vaihtoehtoiset opintojaksot on määritelty joko humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen ( H ) tai luonnontieteelliseen ja tekniseen ( L ) sisältöalueeseen. Opintojakso voi kuulua myös molempiin sisältöalueisiin (H+L) , jolloin opiskelija valitsee kumpaan alueeseen kurssin sijoittaa.

Vaihtoehtoiset opinnot valitaan opiskelijan oman painotuksen ja kiinnostuksen mukaisesti noudattaen seuraavia vaatimuksia:

1. Opintoja suoritetaan molemmista sisältöalueista väh. 5 op

2. Valitut opintojaksot eivät voi kuulua opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.

Keskustakampus 2017-18

 

Sis.alue PER. Opintojakso Op TDK
H 1 Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä PVM-V308 5 V
H
2
Ympäristöpolitiikan perusteet ENV-103
5
V
H
3
Teknologia, yhteiskunta ja ympäristö
5
V
H
3
Tiedeviestintä ja asiantuntijuus PVM-604
5
V
H
3
Ympäristökasvatuksen perusteet EDUYMP101
5
K
H
3+4
Uskonto, teologia ja ympäristökysymys TUK-2615
5
T
H
4; 3-4
Ympäristöestetiikan verkkokurssi AYTTK-ES140
5
H
H 4 Tila, paikka ja ympäristö: Globaali ympäristöhistoria
ALKU-305
5 H

Lyhenteiden selitykset

 

Meilahden kampus 2017-18

Sis.alue PER. Opintojakso Op TDK
H+L
aina
Ympäristölääketiede -kirjatentti
5
L

 

Kumpulan kampus 2017-18

Sis.alue PER. Opintojakso Op TDK
H
2
Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä MAA-103
5
ML
L
1
Maantiede tieteenalana MAA-101
5
ML
H + L
2
Climate change now ATM302
5
ML
H + L
2
Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä MAA-105
5
ML
H
1
Luonnonjärjestelmät maantieteessä MAA-102
5
ML
L
2
Luonnonvarat ja ympäristö GEOK_104
5
ML
H+L 3-4 Kestävä kemia MFK-K205 5 ML
H+L
3-4
Kestävä kehitys opetuksessa MFK-K303
5
ML
L
3-4
Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset FYS2074
5
ML
L
2
Suomen geomorfologia MAA-239
5
ML
L
3-4
Ympäristökemia KEK227
5
ML
L
-
Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia FYS2078
5
ML
L sl 2018 Biogeografia ja makroekologia MAA-238 5 ML


Lyhenteiden selitykset

Viikin kampus 2017-18

Sis.alue PER. Opintojakso Op TDK
H
1-2
Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen
ME-104
5
MM
H
1-2
Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet ME-012
5
MM
L
1-2
Akvaattisten tieteiden perusteet ENV-311
5
B
H+L 1 Ekosysteemipalvelut ruuantuotannossa MAAT-205 5 MM
L 1 Kaupunkibiotoopit AGRI-293 5 MM
L
1
Maaperä ja ympäristö MAAT-403
HUOM: esitietovaatimuksena MAAT-021
5
MM
L
1
Suomen luonnonmaisemien kehitys ENV-361
5
B
L
1
Ympäristömikrobiologia MMB-201
5
MM
H + L
1
Skogsbruk runt Östersjön ME-010
5
MM
H + L
1
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi YET-005
3
MM
H
3
Ympäristöpolitiikka Suomessa ja EU:ssa YET-207
5
MM
H 3 Kulutus, ruoka ja ympäristö YET-016
5
MM
L
2
Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus ME-212
5
MM
L
2
Ilmastonmuutos ja pohjoiset alueet ECGS-031
5
B
L
2
Kaupunkiekologia ENV-362
5
B
H 2 Luonnonvarataloustieteen johdantokurssi YET-006 2 MM
H + L 2 Management of environmental problems in aquatic ecosystems ECGS-501
5
MM
H + L
2-4
Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissa ENV-365
5
B
L
3
Ekologian perusteet BIO-104
5
B
L
3
Maaperätieteen perusteet MAAT-021
5
MM
L 3 Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta
MOLE-103
5 MM
H + L
3-4
Global utveckling och miljö ENV-471
5
B
H + L
3
Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin ENV-102
5
B
H + L
3
Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen MAAT-611
5
MM
L
kl 2019
GIS and RS in environmental and land use operations FOR-259
5
B/MM
L
4
Kestävä maataloustuotanto: pellolta pöytään ja takaisin MAAT-022
5
MM
H+L
4
Introduction to tropical forestry ME-229
5
MM
H + L
4
HENVI Erikoiskurssi: työpajakurssi
5
B/MM
H + L
2019
Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta -green care
AGRI-294
5
MM
H + L
4
Vad är hållbar utveckling ENV-472 Toimii myös kielikylpynä
5
B

 

Taulukoissa käytetyt lyhenteet:

TDK = tiedekunta (B=bio- ja ympäristötieteellinen, H=humanistinen, K=käyttäytymistieteellinen, MM=maatalous-metsätieteellinen, ML=matemaattis-luonnontieteellinen, O=oikeustieteellinen, SSKH= Svenska social- och kommunalhögskolan, T=teologinen, V=valtiotieteellinen)
PER. = opetusperiodi
Op =kurssin opintopistemäärä
Sis.alue = sisältöalue
H = humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue
L = luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue
H + L = monitieteinen kurssi, jonka opiskelija voi sijoittaa joko H- tai L-alueeseen YMS-opintosuunnitelmassaan
SL=syyslukukausi
KL=kevätlukukausi
*A= kurssi on esivaatimus alla olevalle kurssille *B (mutta B-kurssia ei ole pakko suorittaa)
*B= kurssille on esivaatimus, eli ensin on suoritettava yllä oleva *A


N.B. Toimimattomat linkit tai virheet listalla pyydetään ilmoittamaan ylläpitoon.

 

Arkisto

Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2006-07
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2007-08
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2008-09
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2009-10
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2010-11
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2011-12
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2012-13
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2013-14
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2014-15
Valinnaiset opinnot lukuvuonna 2015-16