Ympäristöopetuksen julkaisut

Hannele Cantell, Janna Pietikäinen, Risto Willamo, Marjukka Laakso, Suvielise Nurmi & Lena Sjöberg-Tuominen (2009). Tieteiden integraatio yliopisto-opetuksessa – esimerkkinä ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus. Peda-forum 2009 (1), 6-19.

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön ympäristöalojen opettajat kirjoittivat tieteiden integraatiosta yliopisto-opetuksessa ja asiantuntijaksi kehittymisessä erityisesti ympäristöalalla. Artikkelissa pohditaan tieteiden integraation mahdollisuuksia, mutta otetaan esiin myös mahdolliset kompastuskivet, joita voivat olla osaamisen jääminen pinnalliseksi ja pirstaleiseksi. Artikkelin mukaan myös ns. ihmistieteiden ja luonnonteiteiden välinen kuilu on edelleen olemassa, ja opiskelijoiden on helpointa integroida omaan osaamiseensa oman alan lähitieteiden opetuksen sisältöjä. Toisaalta opiskelijoiden näkemykset paljastavat, että monitieteisyyttä voi oppia, sillä monitieteisten alojen opiskelijat olivat valmiimpia uuden tiedon integrointiin. Artikkelin kirjoittajat ovat toimineet ympäristöopetuksen ohjausryhmän jäseninä.

Julkaisu on luettavissa Peda-forum -lehden arkistossa 2009/1 (pdf, 2,54Mb)

 

 

Sulautuvan opetuksen käsikirja kansikuva

Pietikäinen, Janna (2009). Monitieteiset ryhmät sulautuvat luento-opetukseen ympäristötie-teessä. Teoksessa: Taina Joutsenvirta ja Arja Kukkonen (toim.) Sulautuva opetus. Uusi tapa opiskella ja opettaa. Gaudeamus, Helsinki.

YMSin johdantokurssin sulautuvan opetuksen menetelmiä on esitelty Taina Joutsenvirran ja Arja Kukkosen toimittamassa sulautuvan opetuksen käsikirjassa.