Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin 5 op on nyt MYT

(c) Linda TammistoKoulutusohjelmauudistus uudisti myös monitieteisen ympäristöopetuksen. Monitieteisen ympäristöopetuksen parhaat ja suositut osiot siirtyivät MYT-kurssille, joka jatkaa 10 vuotta yliopiston monitieteisimpänä kurssina toimineen JMYn jalanjäljissä.

Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä?
Kiinnostaako monitieteinen opiskelu ja
ongelmanratkaisu? Näitä kysymyksiä käsitellään uudella kurssilla

Monitieteinen ympäristötutkimus
- tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin (MYT)

Kurssin aikana kuulet mielenkiintoisia luentoja eri tieteenaloilta; mitä ja miten ympäristöä tutkii esimerkiksi ekotoksikologia, biogeokemia, estetiikka tai agroekologia? Entä kuinka eri uskonnot suhtautuvat ympäristöön? Luentojen lisäksi kurssilla luvassa ympäristökatsauksien laadintaa ja kurssin yhteistyökumppaneiden paneelikeskustelu. Kurssi on osa tiedekuntien ja kampusten rajat ylittävää, kaikille opiskelijoille avointa 15-35 op:n Ympäristöalan monitieteistä opintokokonaisuutta (MYOK). Kurssin voi suorittaa myös erillisenä kurssina, osallistuminen ei edellytä koko MYOK-kokonaisuuden suorittamista.

 

MYT logo

 

Oodi logo Ilmoittautuminen WebOodissa alk 2.10.2017. KURSSIKOODI ENV-104

 

Kurssi opetetaan 2. periodissa 30.10.2017 - 13.12.2017

LUENNOT PORTHANIASSA PIII
MAANANTAISIN 10.15–12.00 JA KESKIVIIKKOISIN 12.15-14.00

HUOM: Kurssin päätöstilaisuus keskiviikkona 13.12. klo 12.15-16

Kurssin luentoaikataulu ja luennoitsijat

Muiden yliopistojen opiskelijoita voidaan ottaa JOO-sopimuksella, myös mahdollista suorittaa Avoimen yliopiston kurssina AYENV-104

   

  Moodle logoKurssi työskentelee Moodlessa
  Kurssiavain lähetetään sähköpostitse HY:n Weboodissa tai Avoimessa yliopistossa kurssille ilmoittautuneille.


   

  NB. Jos olet opintokonaisuuden suorittamisesta kiinnostunut, mutta MYT-kurssin aikataulu ei sovi sinulle tulevana syksynä, voit aloittaa opintokokonaisuuden valinnaisilla kursseilla, ja osallistua seuraavana syksynä. Jos toimit näin, pyydä ohjeet MY-HOPSiin kurssin opettajalta Riina Koivurannalta. (etunimi.sukunimi at helsinki.fi)

 

 

Menneet kurssit

Kurssilla on ollut opiskelijoita kymmenestä eri tiedekunnasta. Mukana on ollut vuosittain myös työelämässä jo olevia maistereita, esim. aineenopettajia ja ympäristöhallinnon ja kansalaisjärjestöjen työntekijöitä sekä muiden korkeakoulujen opiskelijoita mm. Aalto-yliopistosta. Suuri osa kurssin suorittaneista tähtää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen suorittamiseen ja jatkaa valinnaisilla kursseilla, mutta osa kurssilaisista on kiinnostunut yksinomaan tästä monitieteisestä ympäristöalojen katsauksesta.

Kurssin opiskelijapalaute on ollut positiivista. Seuraamme palautetta, ja kehitämme kurssia. Opiskelijapalaute on käsitelty opettajien kokouksessa vuosittain. Aiempina vuosina järjestettyjen JMY-kurssien päätöspaneelien aiheet ovat luettavissa alla.

JMY2015 logo

Kiinnostavimmiksi kurssin projekteiksi valittiin päätöspaneeliin

 • Hyönteiset ravintona ja ruoantuotannossa
 • Ryhmätyömme aiheena on hyönteisten käyttö ravintona sekä ruoantuotantoprosesseissa. Tutkimme niiden mahdollisuuksia niin erilaisissa ruoantuotantoon liittyvissä menetelmissä, kuin olisiko niistä ratkaisua ihmiskunnan aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Pyrimme käsittelemään aihetta monipuolisesti tarkastelemalla muun muassa ekologista, eettistä ja sosiaalista näkökulmaa, minkä lisäksi pohdimme mahdollisia hidasteita sekä haittavaikutuksia.
 • Hyönteisten hyödyntäminen ruuantuotannossa
 • Tässä ympäristökatsauksessa esitellään erilaisia näkökulmia hyönteisten hyödyntämiseen ihmisravinnossa. Katsauksessa käydään läpi hyönteissyönnin historiallisia, taloudellisia, sosiaalisia ja eettisiä piirteitä, sekä siinä arvioidaan tuotannon ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Lisäksi ympäristökatsauksessa käydään hieman läpi hyönteisten ravintoarvoja sekä vertaillaan tavallisen lihan tehotuotannon ja hyönteistuotannon eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä.
 • Miksi ruoka maapallolla ei riitä? Miten se saataisiin riittämään?
 • Tällä hetkellä maailmassa ruokaa riittäisi kaikille, jos se olisi jakautunut tasaisesti. Ilmasto-olot, tieto ja käytössä oleva tekniikka selittävät näitä eroja suurimmilta osin. Teollisissa maissa ongelmana on ruokahävikki, kehittyvissä maissa nähdään nälkää. Ruuantuotannon lisäyspaineet näkyvät myös metsäkatona, aavikoitumisena, monokulttuurin suosimisena sekä runsaana torjuntaaineiden ja lannotteiden käyttönä.

Keskustelemassa olivat:

Leo Stranius, Suomen luonnonsuojeluliitto toiminnanjohtaja
Tuure Parviainen, agroekologia, tutkija
Lena Hulden, dosentti, Lena Huldén; Minikarjaa - Hyönteiset ruokana -kirjan kirjoittaja
Samuli Helavuo, Aalto-yliopisto, muotoilija

 


jmy14 logo

Paneelikeskustelussa pidettiin äänestyksessä voittaneet esitykset:

(c)Alpha_Flickr_insects

Entomofagia (hyönteissyönti)
Ryhmämme aiheeksi valikoitui entomofagia eli hyönteisten hyödyntäminen ihmisravintona. Esittelemme entomofagian nykytilannetta, hyönteisten ravintoarvoja, tuotantotehokkuutta ja omaa pohdintaamme entomofagian mahdollisuuksista. ja

Ruokahävikki. Food Wasted
Valitsimme ryhmätyömme aiheeksi ruokahävikin, koska halusimme selvittää, että kuinka suuri ongelma ruokahävikki on ja kuinka suuret ovat sen aiheuttamat ympäristövaikutukset

Panelistit olivat
Leo Stranius, Luonto-Liitto, toiminnanjohtaja
Sarianne Tikkkanen, Helsingin yliopisto, ympäristöpolitiikan tutkija
Tiina Silvasti, professori, Jyväskylän yliopisto
Marjaana Toivonen, agroekologia, Helsingin yliopisto, tutkija ja tohtorikoulutettava

Muut kurssilla laaditut katsaukset:
Kasvisruoka vs. liharuoka
Ruoan epätasainen jakautuminen maailmassa -syyt ilmiön taustalla
Suomen kestävä ruoantuotanto
Lähiruoka -Ympäristövastuullisuus eri näkökulmista
Ruokaturva
Lähiruuan eri ulottuvuudet
Ruoan tasa-arvo
Ruoka ja ruoan riittävyys -Näkökulmia globaalisti ja aluellisesti
Lihateollisuus Suomessa ja globaalisti
Luomu vs. konventionaalinen
Ruoantuotanto Euroopan Unionissa -Sopimukset, lait ja säännöt
Kasvikset ruoantuotannossa

 

JMY13 logo

Kurssin loppukeskustelun aihe oli Öljyhiekan, liuskekaasun ja öljyliuskeen hyödyntäminen sekä niiden ympäristövaikutukset.

Katsauksen aihepiiristä järjestettiin keskustelutilaisuus, jossa oli keskustelijana ja alustajana toiminnnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu Leo Stranius. Hän piti esityksen 'Ilmastopolitiikan uusia tuulia'.

>> Kaikki JMY-13 -kurssin ympäristökatsausten aiheet

 

JMY-logo

Opiskelijapalautteessa pidettiin laaja-alaisuutta vahvuutena, vaikka sirpaloitumisen vaaratkin oli havaittu. Kurssin ilmapiiriä pidettiin innostavana, eli opiskelijan sanoin: 'Viihdyin uusien asioiden parissa! Tunnen olevani nyt sivistyneempi kuin ennen tätä kurssia'. Opiskelijapalautteen perusteella opettajatiimillä on ryhmätöiden kehittäminen nyt tapetilla.

>>Opiskelijapalaute JMY-12 -kurssista (pdf)
>>Kaikki JMY-12 -kurssin ympäristökatsausten aiheet

 

 

Vastuuopettaja

YMS-kokonaisuuden vastuuopettaja on ympäristöopetuksen yliopistonlehtori Janna Pietikäinen.