Ympäristöopetus

Monitieteisten ympäristöosaajien kouluttamiseksi Helsingin yliopiston tiedekunnat tekevät ympäristöopetuksen yhteistyötä ja opettavat yhdessä Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen eli YMS-kokonaisuuden. Ensimmäinen YMS-kokonaisuus valmistuijo kevätlukukaudella 2007. --> Lue YMS-opiskelijoiden kokemuksista.

 

Opiskelijat

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin nyt Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin

 

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (JMY) on HENVIn oma ympäristökurssi, jota järjestettiin 2007-2016.

Koulutusohjelmauudistuksen myötä myös JMY uudistuu! Lukukaudesta 2017-17 eteenpäin JMYn perinteistä monitieteistä näkökulmaa jatkaa kurssi:

Monitieteinen ympäristötutkimus - tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin (MYT)

Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä? Kiinnostaako monitieteinen opiskelu ja
ongelmanratkaisu? Tule mukaan MYT2017 -kurssille!


Kurssin aikana kuulet mielenkiintoisia luentoja eri tieteenaloilta; mitä ja miten ympäristöä tutkii
esimerkiksi ekotoksikologia, biogeokemia, estetiikka tai agroekologia? Entä kuinka eri uskonnot suhtautuvat ympäristöön? Luentojen lisäksi kurssilla luvassa ympäristökatsauksien laadintaa ja kurssin yhteistyökumppaneiden paneelikeskustelu.

 

Kurssi opetetaan 2. periodissa 30.10.2017 - 13.12.2017.
Ilmoittautuminen avautuu elokuussa.

 

 

Ympäristötutkimuspäivät ja opiskelijatyöpaja

Banneri Henvi Science Day Stephanie Lindström

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI järjestää ympäristötutkimuspäivät vuosittain kevätkaudella. Kevään 2017 päivät käsittelevät kestävyystiedettä ja murrosta kestävyyteen. Päiviin liittyen järjestetään maisterivaiheen opiskelijoille 4. periodissa englanninkielinen HENVIn työpajakurssi.

 

 

Laaja tarjonta ympäristöalan kursseja

HENVIn kautta voit osallistua yli 70 ympäristöalan kurssille Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa. Kurssit kuuluvat HENVIn Ympäristöalan monitieteiseen sivuaineeseen, mutta ne ovat avoimia myös muille kuin sivuaineen suorittajille.

--> Tutustu kurssitarjontaan 2016-17

Lukuvuoden 2017-18 kurssitarjonta jatkuu laajana ja kiinnostavana. Kurssit päivitetaan elokuussa.

2017-18