Ympäristöopetus

Monitieteisten ympäristöosaajien kouluttamiseksi Helsingin yliopiston tiedekunnat tekevät ympäristöopetuksen yhteistyötä ja opettavat yhdessä Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen eli YMS-kokonaisuuden. Ensimmäinen YMS-kokonaisuus valmistui kevätlukukaudella 2007. --> Lue YMS-opiskelijoiden kokemuksista.

 

Avoimen yliopiston kesäopetus 2016

OpiskelijatIlmoittautuminen kesän 2016 opintoihin 12.–15.4. alkaen. Opintoja on myös verkossa. Avoimessa yliopistossa suoritetut kurssit, jotka ovat myös YMSin valinnaisten listalla, voi sisällyttää sellaisenaan suoraan YMS-kokonaisuuteen ilman mitään hyväksilukutoimenpiteitä. Kurssien kotitiedekunnat määräytyvät valinnaisten listan jaon mukaisesti.

Avoimen kesäopinnot

Ekotoksikologian perusteet 3 op verkkokurssi
Ympäristöestetiikka 5 op kirjatentti
Ihmis- ja yhteiskuntamaantieteen perusteet 3 op 
Suomen maantiede 3 op verkkokurssi
Johdatus ympäristöpolitiikkaan 5 op verkkokurssi


Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin

JMY logo 2016

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (JMY) on HENVIn oma ympäristökurssi. Kurssilla esitellään laajasti yliopiston ympäristöalan oppiaineita ja opetusta, siihen osallistuu opettajia eri tiedekunnista ja se opetetaan joka vuosi syyslukukaudella. Jokainen JMY-kurssi päättyy paneelikeskusteluun opiskelijoiden taustoittamasta aiheesta.

 

 

oodi-logo Johdantokurssin ilmoittautuminen

 

 

Itämeri-asiantuntijoiden kouluttaminen

Seagull (c) Sasa Tkalcan

4. periodissa opetetaan Itämeri-luentokurssi Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti (2-5 op), jolla on useita Itämeri-asiantuntijoita valottamassa Itämeren tilaa ja tulevaisuutta luonnontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen tulosten valossa.

Kurssi toteutuu kevätlukukaudella 2016 neljännessä periodissa 17.3.-12.5.2016. Kurssin vastuuopetteja on Riikka Puntila, SYKE.

80130 Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti

 

Ympäristötutkimuspäivät ja opiskelijatyöpaja

Banneri Henvi Science Day Stephanie Lindström

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI järjestää ympäristötutkimuspäivät vuosittain kevätkaudella. Päiviin liittyen järjestetään maisterivaiheen opiskelijoille 4. periodissa englanninkielinen HENVIn työpajakurssi.

 

 

Laaja tarjonta ympäristöalan kursseja

HENVIn kautta voit osallistua yli 70 ympäristöalan kurssille Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa. Kurssit kuuluvat HENVIn Ympäristöalan monitieteiseen sivuaineeseen, mutta ne ovat avoimia myös muille kuin sivuaineen suorittajille.

--> Tutustu kurssitarjontaan


2015-16