Ympäristöopetus

Monitieteisten ympäristöosaajien kouluttamiseksi Helsingin yliopiston tiedekunnat tekevät ympäristöopetuksen yhteistyötä ja opettavat yhdessä uuden Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen eli YMS-kokonaisuuden. Henvin järjestämän YMSin johdantokurssin on suorittanut jo 600 opiskelijaa kymmenestä eri tiedekunnasta. Ensimmäinen YMS-kokonaisuus valmistui kevätlukukaudella 2007. --> Lue YMS-opiskelijoiden kokemuksista.

 

Kaksi tieteidenvälistä kurssia Itämeri-asiantuntijoiden kouluttamiseksi

Seagull (c) Sasa Tkalcan

4. periodissa opetetaan englanninkielinen Itämeri-luentokurssi Current state and future of the Baltic Sea in an interdisciplinary perspective (4 op), jolla on 15 Itämeri-asiantuntijaa valottamassa Itämeren tilaa ja tulevaisuutta luonnontieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen tulosten valossa. Kurssi vastaa aiemmin opettua kurssia Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti. Luennot englanniksi, kurssin tehtävät ja tentit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Itämeri-osaamisen syventämiseksi järjestämme englanninkielisen työpajakurssin, jossa työskennellään tutkijoiden johdolla kolmessa teemaryhmässä. Ryhmät työstävät tieteidenvälisen katsauksen/raportin, jonka esittävät vierailevalle opettajalle. Kurssille haetaan suoraan ryhmään (max 8 opiskelijaa/ryhmä). Katso ryhmät ja kurssikuvaus alla.

Luentokurssi:
Current state and future of the Baltic Sea in an interdisciplinary perspective (weboodi 80130)

Työpajakurssi
Interdisciplinary workshop on Past and Future Challenges in the Baltic Sea (Weboodi 80123)

 

Laaja tarjonta ympäristöalan kursseja

HENVIn kautta voit osallistua yli 70 ympäristöalan kurssille Helsingin yliopiston eri tiedekunnissa. Kurssit kuuluvat HENVIn Ympäristöalan monitieteiseen sivuaineeseen, mutta ne ovat avoimia myös muille kuin sivuaineen suorittajille.

--> Tutustu kurssitarjontaan

 

HENVI-seminaarisarja

HENVI järjestää sekä syksyisin että keväisin seminaarisarjan, johon kutsumme opiskelijoita osallistumaan. Opiskelijat voivat referoida seminaarisarjan esityksiä, ja saada työstä 1 op:n. Kevään 2014 seminaarisarja käsitelee arktisen alueen ympäristöä.

--> Lue lisää seminaarisarjan esitysten referoinnista (1 op)

 

Ympäristötutkimuspäivät ja opiskelijatyöpaja

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI järjestää ympäristötutkimuspäivät vuosittain kevätkaudella. Päiviin liittyen järjestetään opiskelijoille HENVIn erikoiskurssi ja työpaja.

 

 


Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin

JMY-13 logo

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (JMY) on HENVIn oma ympäristökurssi. Kurssilla esitellään laajasti yliopiston ympäristöalan oppiaineita ja opetusta ja siihen osallistuu yli 20 opettajaa eri tiedekunnista ja se opetetaan joka vuosi syyslukukaudella. Jokainen JMY-kurssi päättyy paneelikeskusteluun opiskelijoiden taustoittamasta ja valitsemasta aiheesta.

oodi-logo JMY-13 -kurssin ilmoittautuminen on päättynyt

2013-14