Monitieteinen ympäristöopetus DENVI-seminaareissa, 1 op

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVIn tutkimusseminaarisarja, jossa referaatit on voinut kirjoittaa, on lopetettu kevään 2014 sarjan jälkeen.,

Seminaariopetus on siirtynyt DENVI-tohtoriohjelman jatkokoulutusseminaariin, joka alkaa marraskuussa 2014. DENVIn seminaarit ovat kaikille avoimia. Osallistumalla seminaareihin ja kirjoittamalla referaatteja voit suorittaa opintojakson Monitieteinen ympäristöopetus DENVI-seminaareissa.

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

English

Course information and instructions in English

Tunniste 80101
Vastuuopettaja ja lisätiedot Yliopistonlehtori Janna Pietikäinen
Järjestävä laitos DENVI tohtoriohjelma sekä HENVI Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö,
Tämän lukukauden seminaari ja ilmoittautuminen odi logo Ilmoittautuminen Weboodissa (kandi- ja maisterivaiheen opiskelijat)

 

huomSeminaarin ohjelma 26.11.2014:
Urban sustainability - climate change and ecosystem services

Tavoite Tavoite on oppia tiivistämään tieteellisen esityksen oleellinen sanoma ja kirjoittamaan siitä alkuperäisen esityksen luonnetta mukaileva lyhennelmä.
Kirjallisuus

Lue yksi seuraavista referaatin tueksi

1)
David C. Major and Megan O’Grady, Lead Authors, “Adaptation Assessment Guidebook,” in New York City Panel on Climate Change, Climate Change Adaptation in New York City: Building a Risk Management Response, edited by Cynthia Rosenzweig and William  Solecki, New York Academy of Sciences, 2010, Appendix B.

Available at:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-6632.2010.05324.x/pdf

2)
Rosenzweig, C., W. D. Solecki, S. A. Hammer, S. Mehrotra, 2011: Urban Climate Change in Context. Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network , C. Rosenzweig, W. D. Solecki, S. A. Hammer, S. Mehrotra, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 3–11.

Available at: http://uccrn.org/wp-content/uploads/2012/04/ARC3-Chapter-1-Introduction.pdf

 

3)
David C. Major, Vivien Gornitz, Radley Horton, Daniel Bader, William Solecki and Cynthia Rosenzweig, “Case Study: New York City,” in Jeroen Aerts, Wouter Botzen, Malcolm Bowman, Philip Ward and Piet Dircke, eds., Climate Adaptation and Flood Risk in Coastal Cities, London: Earthscan, 2011, ch. 13.

Sisältö ja toimintaohjeet

Miten referoidaan

Referaatissa tiivistetään ja lyhennetään esitelmän/artikkelin sisältö, säilyttäen kuitenkin alkuperäisen tekstin käsitteet ja merkityssuhteet. Referaatissa kirjoittaja ei ota kantaa esityksen sisältöön.

Referaatin pituus

-DENVI-seminaarin pääpuhujan esitys (keynote): 900-1000 sanaa

-tohtorikoulutettavan esitys 200-300 s

Koko referaattityö yht. 1200 sanaa.

Seminaarien kieli on englanti. Referaatit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kirjoituskieli rekisteröidään opiskelijan kurssin suorituskieleksi opintorekisteriin. Referaatit palautetaan yhdessä tiedostossa Janna Pietikäiselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona (doc, rtf, pdf) viimeistään palautuspäiväna.

Viimeinen palautuspäivä on 23.12.2014.

Arvostelu

Suoritus arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.
--> Arvosteluperusteet

Kuormittavuus Seminaariin osallistuminen 4 h, muistiinpanojen käsittely ja lisätiedon hankkiminen 7 h, kirjoittaminen16 h (4 h/sivu). Yht. 27 h = 1 op.

 

Arkisto (entinen nimi: Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa)

Kevät 2013: Vihreä talous - utopiaa vai tulevaisuuden arkea?

Syksy 2012: Ilmastonmuutoksen säätely - pakotteita vai vapaaehtoisuutta

Kevät 2012: Kemikaalit ja ympäristö

Syksy 2011: Ruoka ja ympäristö

Kevät 2011: Kestävän kehityksen suunnittelu

Syksy 2010: Biodiverstieettiseminaari