Monitieteinen ympäristöopetus DENVI-seminaareissa, 1 op

DENVI tohtoriohjelma on päättänyt aloittaa vuosittaisen DENVI Annual Meeting -seminaarin järjestämisen. Tässä seminaarissa voi kirjoittamalla referaatteja suorittaa opintojakson Monitieteinen ympäristöopetus DENVI-seminaareissa.

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

English

Course information and instructions in English

Tunniste 80101
Vastuuopettaja ja lisätiedot Yliopistonlehtori Janna Pietikäinen
Järjestävä laitos DENVI tohtoriohjelma sekä HENVI Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö,
Tuleva seminaari ja ilmoittautuminen

Lisätietoja DENVI Annual Meetingin ajankohdasta julkaistaan pian.

odi logo Ilmoittautuminen tulee Weboodiin

 

Tavoite Tavoite on oppia tiivistämään tieteellisen esityksen oleellinen sanoma ja kirjoittamaan siitä alkuperäisen esityksen luonnetta mukaileva lyhennelmä.
Sisältö ja toimintaohjeet

Miten referoidaan

Referaatissa tiivistetään ja lyhennetään esitelmän/artikkelin sisältö, säilyttäen kuitenkin alkuperäisen tekstin käsitteet ja merkityssuhteet. Referaatissa kirjoittaja ei ota kantaa esityksen sisältöön.

Referaatin pituus on vähintään 1200 sanaa

Seminaarien kieli on englanti. Referaatit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kirjoituskieli rekisteröidään opiskelijan kurssin suorituskieleksi opintorekisteriin. Referaatit palautetaan yhdessä tiedostossa Janna Pietikäiselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona (doc, rtf, pdf) viimeistään palautuspäiväna.

Viimeinen palautuspäivä on kolme viikkoa seminaaripäivän jälkeen.

huom

Arvostelu

Suoritus arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.
--> Arvosteluperusteet

Kuormittavuus Seminaariin osallistuminen 4 h, muistiinpanojen käsittely ja lisätiedon hankkiminen 7 h, kirjoittaminen16 h (4 h/sivu). Yht. 27 h = 1 op.

2015-16

 

 

Arkisto (entinen nimi: Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa)

Kevät 2013: Vihreä talous - utopiaa vai tulevaisuuden arkea?

Syksy 2012: Ilmastonmuutoksen säätely - pakotteita vai vapaaehtoisuutta

Kevät 2012: Kemikaalit ja ympäristö

Syksy 2011: Ruoka ja ympäristö

Kevät 2011: Kestävän kehityksen suunnittelu

Syksy 2010: Biodiverstieettiseminaari