Monitieteinen ympäristöopetus DENVI-seminaareissa, 1 op

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVIn tutkimusseminaarisarja, jossa referaatit on voinut kirjoittaa, on lopetettu kevään 2014 sarjan jälkeen.,

Seminaariopetus on siirtynyt DENVI-tohtoriohjelman jatkokoulutusseminaariin. DENVIn seminaarit ovat kaikille avoimia. Osallistumalla seminaareihin ja kirjoittamalla referaatteja voit suorittaa opintojakson Monitieteinen ympäristöopetus DENVI-seminaareissa.

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

English

Course information and instructions in English

Tunniste 80101
Vastuuopettaja ja lisätiedot Yliopistonlehtori Janna Pietikäinen
Järjestävä laitos DENVI tohtoriohjelma sekä HENVI Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö,
Tämän lukukauden seminaari ja ilmoittautuminen

huomSeuraava DENVI-seminaari 27.5.2015 MULTIDISCIPLINARY RISK ANALYSIS
lecture room 3, Infocenter (Viikinkaari 11)

 

odi logo Ilmoittautuminen Weboodissa 23.4. - 27.5.2015

 

Tavoite Tavoite on oppia tiivistämään tieteellisen esityksen oleellinen sanoma ja kirjoittamaan siitä alkuperäisen esityksen luonnetta mukaileva lyhennelmä.
Sisältö ja toimintaohjeet

Miten referoidaan

Referaatissa tiivistetään ja lyhennetään esitelmän/artikkelin sisältö, säilyttäen kuitenkin alkuperäisen tekstin käsitteet ja merkityssuhteet. Referaatissa kirjoittaja ei ota kantaa esityksen sisältöön.

Referaatin pituus

DENVI-seminaariin kuuluu aiheesta riippuen yleensä yksi pääpuhuja (keynote lecture) sekä yksi tai useampia tohtorikoulutettavien esityksiä. Jokainen referaatteja kirjoittava referoi pääesitelmän sekä 1-2 lyhyempää tohtorikoulutettavien esitelmää niin, että referaattien yhteenlaskettu pituus on vähintään 1200 sanaa.

-DENVI-seminaarin pääpuhujan esitys (keynote): 800-1000 sanaa

-tohtorikoulutettavien esitykset 200-300 s

Niin, että koko referaattityö yht. 1200 sanaa.

Seminaarien kieli on englanti. Referaatit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kirjoituskieli rekisteröidään opiskelijan kurssin suorituskieleksi opintorekisteriin. Referaatit palautetaan yhdessä tiedostossa Janna Pietikäiselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona (doc, rtf, pdf) viimeistään palautuspäiväna.

Viimeinen palautuspäivä on kolme viikkoa seminaaripäivän jälkeen.

huom15.4 seminaarin DL on 6.5.2015

15.4. seminaarin pääpuhujan kalvot: Prof. Verburg

 

huom27.5. seminaarin DL on 17.6.2015

Arvostelu

Suoritus arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.
--> Arvosteluperusteet

Kuormittavuus Seminaariin osallistuminen 4 h, muistiinpanojen käsittely ja lisätiedon hankkiminen 7 h, kirjoittaminen16 h (4 h/sivu). Yht. 27 h = 1 op.

2014-15

 

 

Arkisto (entinen nimi: Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa)

Kevät 2013: Vihreä talous - utopiaa vai tulevaisuuden arkea?

Syksy 2012: Ilmastonmuutoksen säätely - pakotteita vai vapaaehtoisuutta

Kevät 2012: Kemikaalit ja ympäristö

Syksy 2011: Ruoka ja ympäristö

Kevät 2011: Kestävän kehityksen suunnittelu

Syksy 2010: Biodiverstieettiseminaari