Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa, 1 op


Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI järjestää säännöllisesti tutkimusseminaareja, joissa on ympäristöalan asiantuntijoita esittelemässä tutkimustaan ajankohtaisilta aloilta. Seminaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Osallistumalla seminaareihin kirjoittamalla referaatteja voit suorittaa opintojakson Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa.

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

Tunniste 80101
Vastuuopettaja ja lisätiedot Yliopistonlehtori Janna Pietikäinen
Järjestävä laitos HENVI Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö,
Metsätieteiden laitos ja Ympäristötieteiden laitos
Tämän lukukauden seminaari ja ilmoittautuminen

Seminaarisarja siirtyy toimimaan DENVI-tohtoriohjelman yhteydessä. Lisätietoa elo-syyskuussa 2014.

Tavoite Tavoite on oppia ymmärtämään tieteellisen esityksen oleellinen sanoma, tiivistämään se, ja kirjoittamaan siitä alkuperäisen esityksen luonnetta mukaileva lyhennelmä.
Sisältö ja toimintaohjeet

Miten referoidaan

Referaatissa tiivistetään ja lyhennetään esitelmän/artikkelin sisältö, säilyttäen kuitenkin alkuperäisen tekstin käsitteet ja merkityssuhteet. Referaatissa kirjoittaja ei ota kantaa esityksen sisältöön.

Seminaarien kieli on englanti. Referaatit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kirjoituskieli rekisteröidään opiskelijan kurssin suorituskieleksi opintorekisteriin. Referaatit palautetaan yhdessä tiedostossa Janna Pietikäiselle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) sähköpostin liitetiedostona (doc, rtf, pdf) viimeistään palautuspäiväna.

Katso palautuspäivä ja vaadittava tekstin laajuus tämän lukukauden seminaarin sivulta.

Arvostelu

Suoritus arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.
--> Arvosteluperusteet

Kuormittavuus Seminaariin osallistuminen 8 h, muistiinpanojen käsittely ja lisätiedon hankkiminen 4 * 1 h, kirjoittaminen 4 *3,75 h, yht. 27 h = 1 op.
English Course information and instructions in English

 

Arkisto

Kevät 2013: Vihreä talous - utopiaa vai tulevaisuuden arkea?

Syksy 2012: Ilmastonmuutoksen säätely - pakotteita vai vapaaehtoisuutta

Kevät 2012: Kemikaalit ja ympäristö

Syksy 2011: Ruoka ja ympäristö

Kevät 2011: Kestävän kehityksen suunnittelu

Syksy 2010: Biodiverstieettiseminaari