Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti luentokurssi 2 op + mahd projektityö 3 op

(c) Sasa Tkalcan

Kurssin tunniste 80130
Vastuuopettaja

Janna Pietikäinen/HY, Henvi

Kurssin opettaja: Riikka Puntila, SYKE

Vastuuyksiköt Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI
Aika ja paikka

4. periodi: 17.3.-12.5.2016.

Torstaisin klo 14-17 Viikki, B-talo, ls B5

Tietoa opintojaksosta

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

Ilmoittautuminen

 

oodi-logo WebOodissa 1.3.- 14.3.2016

 

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, tuletko suorittamaan luentokurssin 2 op, vai haetko luentokurssin lisäksi projektityöskentelyyn (yht. 5 op).

Laajuus Luentokurssi 2 op + mahdollisuus osallistua projektityöskentelyyn
+ 3 op

 

Projektit

Osana kurssia saamme yhteistyökumppaneilta ajankohtaisia Itämeren tilan parantamiseen tähtääviä haasteita, joita pääkaupunkiseudun toimijat pyrkivät ratkaisemaan työssään.

Haasteiden ratkaisemiseksi perustamme kolme opiskelijaryhmää, joista jokainen saa yhden tehtävän ratkaistavakseen. Ryhmät pääsevät tutustumaan yhteistyökumppanin käytännön työskentelyn ratkaistaviin kysymyksiin, ja harjoittelevat ratkaisuhakuista projektityöskentelyä. Vastaukset esitellään luentokerroilla yhteistyökumppaneille ja ryhmät saavat palautetta ratkaisuehdotuksista.

Projektityöskentelyyn ilmoiittautuminen on sitova. Kurssin opettajat kokoavat ryhmät monitieteisiksi ja moniosaaviksi tiimeiksi, joilla simuloidaan työelämän projektityöskentelyä.

Projektityöskentelyssä on max 18 paikkaa.

 

 

Luennot

2016
to 14-17; Viikki B5

17.3.
Alf Norkko: Long-term effects of human impact on the Baltic Sea and its ecosystem health
Harri Kuosa: Itämeren ravintoverkkojen toiminta

31.3.
Julia Talvitie: Itämeren roskaantuminen, Projektiryhmän alustus (Lotta Ruokanen ohjaa)
Åsa Hedman: Sustainable urban planning in coastal development, projektikurssi Vallisaaren kestävästä käytöstä (Kari Hyytiäinen ohjaa)

7.4.
Luennon sijaan raportin Ensuring safe shipping in the Baltic Sea lukeminen
Riikka Puntila: Vieraslajit Itämerellä
Projektikurssi Satamien roolista laivaliikenteen säädöksien toteuttajana (Aino Rantanen ohjaa, Riikka esittelee)

14.4.
Emmi Nieminen: Kalatalous, taloudellinen kalastus Itämerellä
Lassi Ahlvik, Luke: Rehevöitymisen talous

21.4.
Jari Haapala, IL: Ilmastonmuutos Itämerellä
Hermanni Kaartokallio, Syke: Jään biologiaa

28.4.
Emil Vahtera: Helsingin meriympäristön ongelmat
Samuli Korpinen, Syke: Kansalliset ja kansainväliset säädökset Itämeren tilan hallinnassa

12.5. Projektikurssien esitelmät
Puheenjohtaja: Riikka Puntila


Projektityöt ryhmissä + 3 op

Luentokurssin lisäksi järjestämme projektityöskentelyä kolmessa teemaryhmässä. Projektiryhmät työskentelevät kurssin ajan erikseen ryhmissä sovittavina aikoina sekä verkossa. Projektityöt (3 op) voi tehdä vain luentokurssin lisänä, jolloin koko opintosuoritus on 5 op.