Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti luentokurssi 2-4 op

(c) Sasa Tkalcan

Kurssin tunniste 80130
Vastuuopettaja
Kurssin koordinaattori
yliopistonlehtori Janna Pietikäinen
Vastuuyksiköt Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI
Aika ja paikka

Viikki 4. opetusperiodi

12.03.-23.04.15
to 14.15-17.00

Viikki B-talo luentosali B2

Tietoa opintojaksosta

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

Ilmoittautuminen

 

oodi-logo WebOodissa 1.2.2015 alkaen

 

Laajuus ja kurssille hyväksyminen Luentokurssi on avoin kaikille opiskelijoille.

 

Arvostelu

Kurssi arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.

 

 

Opiskelijapalaute

Itämeren tila ja tulevaisuus -kurssin opiskelijapalaute 2013 (pdf)

 

 

2014-15