Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti luentokurssi 2-5 op

(c) Sasa Tkalcan

Kurssin tunniste 80130
Vastuuopettaja
Kurssin koordinaattori
Riikka Puntila /SYKE
Vastuuyksiköt Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI
Aika ja paikka

Viikki 4. opetusperiodi

12.03.-23.04.15. Luentokuulustelu 7.5. klo 14-17.
to 14.15-17.00

Viikki B-talo luentosali B2

Tietoa opintojaksosta

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

Ilmoittautuminen

 

oodi-logo WebOodissa 1.2.2015 alkaen

 

Laajuus ja kurssille hyväksyminen Luentokurssi on avoin kaikille opiskelijoille.

 

Arvostelu

Kurssi arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.

 

 

Luentokurssin ohjelma (muutokset mahdollisia)

12.3.
Intro (Kurssi info+Itämeri yleisesti, kehitys ja erityispiirteet) (Riikka Puntila) 20 min. Itämeren ravintoverkot ja habitaatit (Harri Kuosa, dos.)

19.3.
Ihminen Itämerellä holoseenikauden alusta historialliselle ajalle (Mika Lavento, HY)
Long-term effects of human impact on the Baltic Sea and its ecosystem health (Alf Norkko, HY)

26.3.
Ei-toivotut tuliaiset - vieraslajit ja roskaantuminen Itämerellä (Maiju Lehtiniemi, SYKE, dos.)
Kuormituksen taloudellinen merkitys (ravinteet)(Antti Iho, MTT)

9.4.

Maritime archaeology in the Baltic Sea (Markus Hjulhammar, HY)
Meriliikenne ja aluesuunnittelu Itämerellä (Anita Mäkinen, Trafi)

16.4.
Jään rakenne ja vaikutus veden kiertoon Itämerellä (Jari Haapala, IL, dos.)
Jäätalouden historia (Paula Schönach, HY)

23.4.

Kalatalous Itämerellä - talousnäkökulma (Emmi Nieminen, HY)
Kansalliset ja kansainväliset Itämeren suojelua koskevat tavoitteet ja säädökset (Samuli Korpinen, SYKE, dos.)

 

Projektityöt ryhmissä + 3 op

Luentokurssin lisäksi järjestämme projektityöskentelyä kolmessa teemaryhmässä, joita ohjaavat Riikka Puntila, Emmi Nieminen ja Marcus Hjulhammar. Jokaiseen ryhmään voidaan ottaa enintään 9 opiskelijaa. Projektityöt (3 op) voi tehdä vain luentokurssin lisänä, jolloin koko opintosuoritus on 5 op. Arvostelu opintopisteillä painotettu keskiarvo projektityöstä ja luentokuulustelusta. Ryhmiin haetaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Tutustu ryhmien kuvauksiin, ja jos haet projektiryhmiin, merkitse ryhmät ilmoittautumisen yhteydessä kiinnostavuusjärjestyksessä lisäkysymyksen vastauslaatikkoon WebOodissa.

Projektien kuvaukset julkaistaan tammikuun aikana.

 

 

2014-15