Itämeren tila ja tulevaisuus tieteidenvälisesti luentokurssi 2-5 op

(c) Sasa Tkalcan

Kurssin tunniste 80130
Vastuuopettaja
Kurssin koordinaattori
Janna Pietikäinen/HY
Vastuuyksiköt Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI
Aika ja paikka

Huom Kurssia ei voida järjestää keväällä 2016 opettajaresurssien puuttumisen takia.

Tietoa opintojaksosta

Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

Ilmoittautuminen

 

oodi-logo Opintojakson tiedot WebOodissa

 

Laajuus Luentokurssi 2 op + mahdollisuus osallistua projektiosuuteen + 3 op

 

 

 

 

Arkisto

2016 Kurssia ei järjestetä

2015

12.3.2015
Riikka Puntila Intro: Kurssi-info sekä Itämeri, kehitys ja erityispiirteet.
Dos. Harri Kuosa: Itämeren ravintoverkot ja habitaatit

19.3.
Prof. Mika Lavento, HY: Ihminen Itämerellä holoseenikauden alusta historialliselle ajalle
-------
Prof. Alf Norkko, HY: Long-term effects of human impact on the Baltic Sea and its ecosystem health Force majeure: jälkimmäinen luento peruttu.

26.3.
Hermanni Backer, HELCOM: Meriliikenne ja aluesuunnittelu Itämerellä
Lassi Ahlvik, LUKE: Taloudellinen näkökulma Itämeren rehevöitymiseen

9.4.
Prof. Markus Hjulhammar, HY: Maritime archaeology in the Baltic Sea
Dos. Samuli Korpinen, SYKE: Kansalliset ja kansainväliset Itämeren suojelua koskevat tavoitteet ja säädökset

16.4.
Dos. Jari Haapala, IL: Ilmastonmuutoksen vaikutus Itämeren olosuhteisiin
VTT Paula Schönach, HY: Jäätalouden historia

23.4.
Emmi Nieminen, HY: Itämeren kalastus taloudellisesta näkökulmasta
Dos. Maiju Lehtiniemi, SYKE: Ei-toivotut tuliaiset - vieraslajit ja roskaantuminen Itämerellä


Projektityöt 2015 ryhmissä + 3 op

Luentokurssin lisäksi järjestämme projektityöskentelyä kolmessa teemaryhmässä. Projektiryhmät työskentelevät kurssin ajan 12.3.-23.4. erikseen ryhmissä sovittavina aikoina sekä verkossa. Jokaiseen ryhmään voidaan ottaa enintään 9 opiskelijaa. Projektityöt (3 op) voi tehdä vain luentokurssin lisänä, jolloin koko opintosuoritus on 5 op. Ryhmiin haetaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Tutustu ryhmien kuvauksiin, ja jos haet projektiryhmiin, merkitse ryhmät ilmoittautumisen yhteydessä kiinnostavuusjärjestyksessä lisäkysymyksen vastauslaatikkoon WebOodissa. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Projektityöt: Aiheet

Aihe 1: ERI INTRESSIRYHMÄT JA NIIDEN TALOUDELLISET VAIKUTTAVUUDET ITÄMEREN LOHIPOLITIIKASSA

Keskeisenä teemana vertailla lohen ammattikalastusta, virkistyskalastusta sekä vesivoiman tuotantoa. Miten nämä toiminnat vaikuttavat toisiinsa? Mitä taloudellisia kysymyksiä niiden toimissa tulee ottaa huomioon? Voivatko lohen suojelu ja siitä koituva taloudellinen kannattavuus toteutua samanaikaisesti? Mitä keinoja ristiriitojen ehkäisemiseksi on olemassa? Projektin ohjaaja: Emmi Nieminen/Ympäristöekonomia, HY


Aihe 2: VIERASLAJIEN VAIKUTUKSET ITÄMERESSÄ

Itämereen on tähän mennessä saapunut noin 120 vieraslajia ja noin 80 niistä on asettunut. Millaisia seurauksia vieraslajeilla on ympäristöönsä? Miten näitä vaikutuksia voi arvioida? Entä millaisilla toimilla vieraslajien saapumista ja niiden vaikutuksia voidaan vähentää?
Projektin ohjaaja: Riikka Puntila/SYKE, Merikeskus

 

Aihe 3: THE ENVIRONMENT IN THE BALTIC SEA AND THE CHANGING IMPACT TO MARITIME ARCHAEOLOGY AS A SOURCE MATERIAL

The Baltic Sea hides one of the world's biggest amounts of well-preserved shipwrecks and sunken landscapes. But there are places in the Baltic Sea where the wrecks are less well preserved than in other places. Sometimes the preservation can change enormously in a very small area. Why is that?

The project topic focuses on how the changing environments in the Baltic Sea affect maritime archaeological objects and aims to identify different objects and environments and to discuss the complex interaction between environments and objects. During the lecture (on 9.4.) a number of sites will presented as case studies from which the students will choose an object for interpretation. Supervisor Marcus Hjulhammar / Marine Archaeology, HY. Group works in English.