Biotoopit: luennot 2 op


Tunniste 59920
Vastuuhenkilö Krister Karttunen
Järjestävä laitos Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Biotieteiden laitos
Ilmoittautuminen


oodi-logo tulee WebOodiin

Aika ja paikka

4. periodi

Sisältö

Luennoilla (20 tuntia) tarkastellaan laaja-alaisesti metsien, soiden, kulttuuri-ympäristöjen, tuntureiden, sisävesien ja rannikon luontotyyppejä ja elinympäristöekologiaa.


Ekologian perusteet (52073), Kasvituntemus I (52064) ja Eläintuntemus (52315) ovat suositeltavia esitietoja.

 

2016-17