Biotoopit, luennot 2 op


Tunniste 59920
Vastuuhenkilö Useita luennoitsijoita
Järjestävä laitos Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Biotieteiden laitos
Ilmoittautuminen


oodi-logo WebOodissa viimeistään 2.5.2014

Aika ja paikka

Aika: 5. – 12.5.2014 klo 9-12
Paikka: INFO Sali 2

Tentti: 13.5., INFO Sali 1

Sisältö Luennoilla (20 tuntia) tarkastellaan laaja-alaisesti metsien, soiden, kulttuuri-ympäristöjen, tuntureiden, sisävesien ja rannikon luontotyyppejä ja elinympäristöekologiaa.
Ennakkovaatimukset: Ekologian perusteet (52073), Kasvituntemus I (52064) ja Eläintuntemus (52315) ovat suositeltavia.

 

2013-14