Biotoopit: luennot 2 op


Tunniste 59920
Järjestävä laitos Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Biotieteiden laitos
Ilmoittautuminen


oodi-logo WebOodissa

Aika ja paikka

4. periodi
11.04.2017 -09.05.2017

Sisältö

Luennoilla (20 tuntia) tarkastellaan laaja-alaisesti metsien, soiden, kulttuuri-ympäristöjen, tuntureiden, sisävesien ja rannikon luontotyyppejä ja elinympäristöekologiaa.


Ekologian perusteet (52073), Kasvituntemus I (52064) ja Eläintuntemus (52315) ovat suositeltavia esitietoja.

 

2016-17