Biotoopit: luennot 2 op


Tunniste 59920
Vastuuhenkilö Krister Karttunen
Järjestävä laitos Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Biotieteiden laitos
Ilmoittautuminen


oodi-logo WebOodissa 5.8.2015 - 30.4.2016

Aika ja paikka

19.04.-10.05.16
ma 09.00-12.00 INFO LS 1 (Viikki)
to 09.00-12.00 INFO LS 2 (Viikki)

Sisältö

Luennoilla (20 tuntia) tarkastellaan laaja-alaisesti metsien, soiden, kulttuuri-ympäristöjen, tuntureiden, sisävesien ja rannikon luontotyyppejä ja elinympäristöekologiaa.


Ekologian perusteet (52073), Kasvituntemus I (52064) ja Eläintuntemus (52315) ovat suositeltavia esitietoja.

 

2015-16