Kirjoita Ympäristötutkimuspäivän esityksistä lyhennelmät, 1 op


Kurssin tunniste 80101
Vastuuopettaja Janna Pietikäinen
Vastuuyksiköt HENVI Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö,
Metsätieteiden laitos ja
Ympäristötieteiden laitos
Tietoa opintojaksosta

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI järjestää 22. huhtikuuta 2010 ympäristötutkimuspäivän (Science day), jonka otsikko on Ympäristön vierasaineet: Monitieteistä tutkimusta riskeistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

--> Ympäristötutkimuspäivän ohjelma

Opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen. Koska kirjoittaminen on tehokas tapa oppia, ympäristötutkimuspäivän yhteydessä voi kirjoittaa esityksistä lyhennelmät, jotka muodostavat opintojakson "Monitieteinen ympäristöopetus HENVI-seminaareissa", 1 op. Opintojakson voi liittää perus- tai jatkotutkintoon oman pääaineen tutkintovaatimusten puitteissa, tai sen voi liittää Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen kokonaisuuteen (YMS).

Ilmoittautuminen


oodi-logo
Ilmoittatuminen WebOodissa on päättynyt

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu seminaarisarjaan tai -päivään ja valitsee viisi esitelmää, joista kirjoittaa erilliset referaatit á 1 s. Referaatissa tiivistetään ja lyhennetään esitelmän sisältö, säilyttäen kuitenkin alkuperäisen tekstin käsitteet ja merkityssuhteet. Referaatissa on johdanto, kehittely ja yhteenveto. Referaatissa kirjoittaja ei ota kantaa esityksen sisältöön. Seminaariin osallistuminen 7 h, muistiinpanojen käsittely ja  lisätiedon hankkiminen 5 h,  kirjoittaminen
3 h/referaatti = 15 h, yht. 27 h.

Seminaarien kieli on englanti. Referaatit voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Referaatit palautetaan yhtenä liitetiedostona (rtf, pdf) koordinaattori Janna Pietikäiselle (etu.suku@helsinki.fi).

Referaattien viimeinen palautuspäivä on perjantai 21.5.2010

 

Lisätietoa

 

English language

--> Kysy opettajalta

--> Information in English

 

2009-2010