Esittely

Helsingin yliopisto on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen.  Yliopiston strategian 2013-2016 mukaisesti yliopisto tukee tutkimuksessaan ja omassa toiminnassaan kestävää kehitystä. Pidämme tärkeänä, että yliopisto näkyy Suomessa ja maailmanlaajuisesti toimijana, joka tutkimustulostensa kautta ja oppimisympäristönä tuntee ja kantaa osansa ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi

Yliopisto on sitoutunut vähentämään myös oman toimintansa ympäristökuormitusta. Ympäristöasioista yliopistolla vastaa Tila- ja kiinteistökeskus. Yliopiston ympäristöasioista voi lukea lisää ympäristöraporteista. Viikin kampuksella on käytössä WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä.

Ympäristötutkimusta ja –opetusta yliopistolla  koordinoi ja toteuttaa ympäristötutkimuksen ja –opetuksen yksikkö, HENVI.  HENVI toimii yliopiston kaikissa tiedekunnissa. HENVIn tavoitteena on tieteidenvälisyyden lisääminen ja edistäminen sekä ympäristötutkimuksessa että –opetuksessa.  HENVI toimii myös aktiivisesti tutkimuksen tuloksien välittämiseksi yhteiskuntaan.

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI perustettiin keväällä 2008. HENVIn toiminnassa ovat mukana kaikki Helsingin yliopiston tiedekunnat. HENVI toimii Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen edistäjänä, rahoittajana, yhteyksien solmijana ja tiedottajana. Ympäristöopetuksessa HENVI tarjoaa 25 opintopisteen sivuaineen opetusta, opintoneuvontaa, kurssitiedotusta ja luo opetusyhteistyötä yritysten ja alumnien kanssa. HENVI järjestää kansainvälisen tiedeseminaarin eli HENVIn ympäristötutkimuspäivät keväisin, kuukausittaisen seminaarisarjan sekä syys- että kevätlukukaudella sekä yhteisseminaareja muiden toimijoiden kanssa.

HENVIssä työskentelee ympäristötutkimuksen koordinaattori sekä ympäristöopetuksen yliopistonlehtori. HENVIn toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun osallistuu ympäristöalan asiantuntijaryhmä, jossa ovat mukana kaikki tiedekunnat. Toimintaa ohjaa HENVIn ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on dekaani prof. Jari Niemelä. Lisäksi HENVIn työhön osallistuu yli 40 tutkijaa sekä opettajaa. HENVI:llä on sidosryhmien ja yhteistyötahojen muodostama neuvottelukunta.

HENVI syntyi Helsingin yliopiston ympäristötutkimusyksikön (HERC) ja ympäristöopetusverkoston (YMS-verkosto) yhdistyttyä toukokuussa 2008.
>> Lehdistötiedote HENVIn muodostamisesta 30.5.2008