Yliopiston etusivulle Jämlikhet
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Henkilöstö- ja lakiasiat

Päävalinnat:

Yhteystiedot:

Yliopistonkatu 4 (PL 33)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Tasa-arvo

Kuva: Veikko Somerpuro

Helsingin yliopisto on edelläkävijä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevissa kysymyksissä ja luo moninaisuutta ja eroja arvostavaa ilmapiiriä. Tasa-arvo on voimavara, joka rikastuttaa toimintaa ja luo hyvinvointia.

Helsingin yliopistossa tehtävän tasa-arvotyön tarkoituksena on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja estää kaikkinainen syrjintä sukupuolen, iän, alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai muun niihin verrattavan seikan perusteella.

Tasa-arvon edistäminen kuuluu jokaiselle yliopistoyhteisön jäsenelle. Tasa-arvon tulee olla osa kaikkea päätöksentekoa ja valmistelua. Yliopistossa toimii tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävä on seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja edistää sen toteutumista yhteistyössä tasa-arvovastaavan kanssa. Tasa-arvotoimikunta voi tehdä aloitteita ja tiedottaa toiminnastaan.

Yliopistolla on tasa-arvovastaava, joka toimii yliopistolle perustetun tasa-arvoverkoston yhteyshenkilönä, neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa tasa-arvoasioissa, kehittää yliopiston tasa-arvotoimintaa ja tekee tasa-arvoa koskevia selvityksiä.

Tasa-arvovastaava on Terhi Somerkallio. Tasa-arvovastaava on tavoitettavissa sähköpostitse, tasa-arvovastaava(AT)helsinki.fi.