Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Ett europeiskt toppuniversitet
 

Personal och juridiska sektor

Navigation:

Kontaktuppgifter:

PB 33
00014 Helsingfors universitet
Telefon: +358 (0)294 1911 (växel)

Personal- och juridiska sektorn

Foto

Universitetets personal- och juridiska sektorn ansvarar för riktlinjerna för arbetsgivar och personalpolitiken och för hur de genomförs, sköter universitetets juridiska ärenden centraliserat, främjar jämställdheten, ansvarar för personalutvecklingen och för de åtgärder som anknyter till personalens välbefinnande och till en välfungerande, sund och trygg arbetsplats. Till det personal och juridiska ansvarsområdet hör också ärenden som gäller lönesättningen och dess utveckling.

Personal- och juridiska sektorn finns vid rektorskansliet och universitetsservicen. Rektorskansliet har hand om sektorns styrning och strategiska funktioner. Universitetsservicen sköter universitetets personaltjänster.

Den strategiska verksamheten gäller i första hand personalpolitik och centraliserad arbetsgivarverksamhet. Universitetsservicen sköter frågor som gäller löneutbetalning och rådgivning till internationella anställda samt vissa personaladministrativa uppgifter.

Helsingfors universitets personaldirektör är Kira Ukkonen.

Ytterligare information om personal- och juridiska sektorn hittar du i Helsingfors universitets intranät Flamma, https://flamma.helsinki.fi. Man loggar in på Flamma med Helsingfors universitets användarnamn.