TRÅDLÖSA FÖRBINDER VID UNIVERSITET

Universitetet har två olika trådlösa nätverk: HUPnet och eduroam. HUPnet är okrypterat. HUPnet fungerar trådlöst på nästan hela universitetsområdet och i vissa fastigheter också med nätverkskabel. Till eduroam-nätverket kan också internationella besökare logga in, och det är också färdigt konfigurerat på de centraliserat administrerade datorerna vid universitetet.

Efter den 1 april 2014 kan man inte längre skapa en nätuppkoppling eller komma ut på internet med en Windows XP-dator i universitetets område.

Mer information: www.helsinki.fi/helpdesk/xp

 

HUPnet – universitetets besökarnätverk

Eduroam – internationellt besökarnätverk

Android

Eduroam i Android-enheter

Installering och användning av Eduroam i andra maskiner